100 Bevoorradings- en Transportbataljon

Algemeen
In 1995 werden 100 B&Tbat en het zusterbataljon 200 B&Tbat geformeerd uit eenheden van het op 1 juli 1994 opgeheven 102 Aanvullingsplaats bataljon, 103 Aanvullingsplaats bataljon en 105 Transportbataljon. In 2006 werden de B&T bataljons ingrijpend gereorganiseerd in het kader van de reorganisatie u201cFysieke Distributieu201d fase II.

Organisatie
100 B&Tbat valt sinds 5 februari 2009 onder het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL). Dit commando geeft leiding aan de eenheden voor zowel de gevechtsondersteuning als de logistieke ondersteuning van de gevechtseenheden van de landmacht.

Vóór de invoering van het Fysieke Distributie (FD) Concept in 2005 bestond de eenheid uit:

– Staf- en stafcompagnie,

– 110 Brandstof, Oliën en Smeermiddelen compagnie,

– 150 Gemengde compagnie,

– 160 Zware Transportcompagnie

– 170 Munitie Compagnie (mobilisabel),

– 350 Zware Afvoercompagnie (gedeeltelijk, sinds opheffen van 300 Materieeldienstbataljon in 2002)

Ná invoering FD Concept tot heden:

– Staf- en stafcompagnie,

– 110 Transportcompagnie,

– 120 Transportcompagnie,

– 130 Clustercompagnie,

– 140 Zware Transportcompagnie.

Locaties
De eenheden van 100 B&Tbat zijn alle gelegerd op de Generaal-majoor Kootkazerne te Garderen.

Taakstelling
Het B&Tbat levert bevoorradings- en transportsteun voor grondgebonden operaties en oefeningen. Bevoorradings- en transportsteun levert het bataljon ook vanuit de kazernesituatie. Daardoor vervoert het vrijwel dagelijks personeel en materiaal van of voor andere eenheden. Sinds de reorganisatie Fysieke Distributie met daaraan gekoppeld de centralisatie van bevoorradings- en transportcapaciteit is de inzet van het bataljon enorm toegenomen. Het bataljon ondersteunt alle inzetopties van de krijgsmacht, waar ook ter wereld en onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Personeel van het bataljon bevindt zich daarom voortdurend op uitzending, oefening of logistieke ondersteuning.

Oefeningen en missies
Het voormalige Joegoslavië (1992-2004), Albanië (1999), Kosovo (1999-2000), Macedonië (2001), Irak (2003-2005), Bosnië-Herzegovina (2005-2007), Afghanistan (2006-2010), redeployment PTG Afghanistan(2013), Turkije (2013-201..) en in Mali MINUSMA(2014- 201…). Het bataljon is ook op grote schaal betrokken geweest bij verschillende nationale operaties zoals de inzet bij de varkenspest, mond en klauwzeer ziekte of bij (dreigende) wateroverlast.

Traditie
100 B&Tbat heeft jarenlang als bataljonstraditie gehad wanneer zij de Schietserie Bergen Hohne logistiek steunden, om in het weekeinde “de hel van Höllenberg”, een hardloopwedstrijd in estafettevorm rond het schietserie terrein (65 km)te organiseren.