11 Bevoorradingscompagnie

In 1965 werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau: de Divisie Intendance Compagnie (er waren er twee: 11 en 41 Div Int Cie), het Divisie Technische Dienst Bataljon en het Divisie Transportbataljon werden overgeheveld naar en verdeeld over de brigades.

Zo kreeg 11 Pantserinfanteriebrigade (11 Painfbrig) 11 Bevoorradingscompagnie (11 Bevocie), 11 Herstelcompagnie (11 Hrstcie) en 11 Geneeskundige compagnie (11 Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in 11 Treinenbataljon (11 TN-bat) gegroepeerd.

De divisietroepen werden aanvankelijk logistiek nog gesteund door 14 en 44 Divisietreinenbataljon. Deze bataljons werden in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. In 1984 werd de staf van 11 TN-bat opgeheven, waarna 11 Bevocie, 11 Hrstcie en 11 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 11 Painfbrig, dat een onderdeel vormde van 1e Divisie “7 December”.

Vanaf 1993 werd 11 Painfbrig omgevormd tot 11e Luchtmobiele Brigade (11 LMB), waarbij ook de taakstelling, werkwijze en organisatie van de logistieke eenheden wijzigde. Met de invoering van het fysieke distributie proces binnen de KL rond de jaren 2005-2007 en de daaraan gekoppelde voertuigen (wissellaadsystemen) en hefmiddelen wijzigde het bevoorradingsproces binnen de overige brigades dusdanig dat de bevocien bij deze eenheden verdwenen. Alleen 11 LMB behield haar logistieke zelfstandigheid en daarmee is 11 Bevocie Lumbl nog de enige bestaande bevocie. De eenheid voert nu de naam 11 Bevocie AASLT (air assault).