12 Bevoorradingscompagnie

Algemeen
In 1965 werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau: de Divisie Intendance Compagnie (er waren er twee: 11 en 41 Div Int Cie), Technische Dienst Bataljon en het Divisie Transportbataljon werden overgeheveld naar en verdeeld over de brigades.

Zo kreeg 13 Pantserbrigade (13 Pabrig) 12 Bevoorradingscompagnie (12 Bevocie), 13 Herstelcompagnie (13 Hrstcie) en 13 Geneeskundige compagnie (13 Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in 13 Treinenbataljon (13 TN-bat) gegroepeerd.

De divisietroepen werden aanvankelijk logistiek nog gesteund door 14 en 44 Divisietreinenbataljon. Deze bataljons werden in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. In 1984 werd de staf van 13TN-bat opgeheven, waarna 12 Bevocie, 13 Hrstcie en 13 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 13 Pabrig.

Na een Landmacht reorganisatie wordt 12 Bevocie in 1996 omgenummerd tot 13 Bevocie. De “oude” 13 Bevocie krijgt een mobilisabele rol en gaat verder als 130 Bevoorradingscompagnie.

Het symbool, de Dino, verhuist wél naar Oirschot. De nieuwe 13 Bevocie wordt met de invoering van het nieuwe FD-concept in 2006 opgeheven.

Organisatie
12 Bevocie bestond uit een compagniesstaf, een logistiek peloton (voor de interne verzorging), een (intendance) bevoorradingspeloton (voor de externe taken) en transportpelotons (AAT).Voor de KL V (munitie) zorgden aanvankelijk TD-personeel, rond 1980 werd dat intendancepersoneel. De compagniescommandant (CC) was een majoor van de intendance, de plv cc was een kapitein AAT.

In de jaren 90 bestond 12 Bevocie uit een compagniesstaf (een logistiek peloton (Onderhoudsgroep, keukengroep en een beheersgroep) voor de interne verzorging. Een Gemengde bevo- en dienstenpeloton voor de externe taken zoals: inrichten verdeelplaats KL I (levensmiddelen) met veldpost, inrichten verdeelplaats KL III (brandstoffen, olie en smeermiddelen), gravendienst (mobilisabel), verstrekkingpunt KL II en IV (PGU goederen, onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften), zorg dragen voor de watervoorziening. Een KL V Bevopeloton (munitie) waarbij de verdeelplaats Kl V in vredestijd niet daadwerkelijk werd ingericht. De vele vrachtautou2019s van de compagnie, maar vooral de 10 tonners werden ingezet voor transportsteun voor de brigade.

Herkenbaarheid
Het personeel was samengesteld uit een mix van het dienstvak Intendance en Aan- en Afvoer troepen en was te herkennen aan het karmozijn rode (INT)/blauwe (AAT) onderdeelsjaal (hoewel er meerdere versies met andere symbolen zijn geweest) met in het midden de neushoorn, het symbool van 13 Pabrig (het symboliseert door zijn durf, massieve bouw en dodelijke hoorn de aanvalskracht, stootkracht en vuurkracht van de brigade).

12bevo_1

12bevo_2

Locaties
12 Bevocie was gelegerd in de Generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.
13 Pabrig was eveneens gelegerd in de Generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Taakstelling
· Het dagelijks bevoorraden van de brigade-eenheden met klasse I goederen (voeding, water) en klasse III goederen (brandstof, olie, smeermiddelen),

· In opdracht van de brigadecommandant bevoorraden van de klasse V goederen (munitie) Het klasse V element van de compagnie beschikte over een “aanvulling OMU” (onderdeels munitie uitrusting) van de brigade om een munitieverbruik tot ca vijf dagen te dekken. Deze z.g. ijzeren voorraad bleef zo veel mogelijk “op de wielen”. De munitiebevoorrading van de gebruikende eenheden ging zolang de klasse V “op de wielen” bleef rechtstreeks vanuit de aanvullingsplaatsen.

· Het distribueren en afvoeren van psu-goederen, intendance onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften,

· Het inrichten en in bedrijf houden van een gravendienst verzamelplaats,

· Het inrichten en in bedrijf houden van een veldpostkantoor,

· Het aanhouden van een voorraad klasse I, III V goederen.

Oefeningen periode 1972-1995
Free Lion 1988

Tradities
De eenheid voerde de spreuk: Pro Legione = ten behoeve van de brigade. (Een Romeins Legioen had ongeveer dezelfde mankracht als de huidige brigade.