13 Bevoorradingscompagnie

Algemeen
In 1965 werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau: de Divisie Intendance Compagnie (er waren er twee: 11 en 41 Div Int Cie), Technische Dienst Bataljon en het Divisie Transportbataljon werden overgeheveld naar en verdeeld over de brigades.

Zo kreeg 12 Pantserinfanteriebrigade (12 Painfbrig) 13 Bevoorradingscompagnie (13 Bevocie), 12 Herstelcompagnie (12 Hrstcie) en 12 Geneeskundige compagnie (12 Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in 12 Treinenbataljon (12 TN-bat) gegroepeerd.

De divisietroepen werden aanvankelijk logistiek nog gesteund door 14 en 44 Divisietreinenbataljon. Deze bataljons werden in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. In 1984 werd de staf van 12TN-bat opgeheven, waarna 13 Bevocie, 12 Hrstcie en 12 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 12 Painfbrig.

Het cijfer 13 in de naam heeft altijd en overal voor verwarring gezorgd; 13 Bevocie hoorde bij de 12 Brigade (Nunspeet) en 12 Bevocie was een onderdeel van de 13e Pantserbrigade, gelegerd in Oirschot.

Na een uitgebreide Landmacht reorganisatie in 1996 wordt 12 Bevocie omgenummerd tot 13 Bevocie. De “oude” 13 Bevocie krijgt een mobilisabele rol en gaat verder als 130 Bevoorradingscompagnie. Het symbool, de Dino, verhuist wél mee naar Oirschot.

Organisatie
13 Bevocie bestond uit een compagniesstaf, een logistiek peloton (voor de interne verzorging), een (intendance) bevoorradingspeloton (voor de externe taken) en transportpelotons (AAT).Voor de KL V (munitie) zorgden aanvankelijk TD-personeel, rond 1980 werd dat intendancepersoneel. De compagniescommandant (CC) was een majoor van de intendance, de plv cc was een kapitein AAT.

In de jaren 90 bestond 13 Bevocie uit een compagniesstaf (een logistiek peloton (onderhoudsgroep, keukengroep en een beheersgroep) voor de interne verzorging. Een Gemengde bevo- en dienstenpeloton voor de externe taken zoals: inrichten verdeelplaats KL I (levensmiddelen) met veldpost, inrichten verdeelplaats KL III (brandstoffen, olie en smeermiddelen), gravendienst (mobilisabel), verstrekkingpunt KL II en IV (PGU goederen, onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften), zorgdragen voor de watervoorziening. Een KL V Bevopeloton (munitie) waarbij de verdeelplaats Kl V in vredestijd niet daadwerkelijk werd ingericht. De vele vrachtautou2019s van de compagnie, maar vooral de 10 tonners werden ingezet voor transportsteun voor de brigade.

Herkenbaarheid
Het symbool van de cie is jarenlang de u201cDinou201dgeweest. Het personeel was samengesteld uit een mix van het dienstvak Intendance en Aan- en Afvoer troepen en was te herkennen aan het karmozijn rode (INT)/blauwe (AAT) onderdeelsjaal (hoewel er meerdere versies met andere symbolen zijn geweest) met in het midden de Eenhoorn, het symbool van 12 Painfbrig (het symbool van dapperheid en strijdlust).

13bevo

Locaties
13 Bevocie was gelegerd in de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet. Later is de eenheid verhuisd naar Oirschot waar het in 2006 werd opgeheven.

Staf 12 Painfbrig en diverse eenheden van de brigade waren eveneens gelegerd in de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet, de gevechtseenheden waren gelegerd in Arnhem, Schalkhaar en u2018t Harde.

Taakstelling

· Het dagelijks bevoorraden van de brigade-eenheden met klasse I goederen (voeding, water) en klasse III goederen (brandstof, olie, smeermiddelen),

· In opdracht van de brigadecommandant bevoorraden van de klasse V goederen (munitie) Het klasse V element van de compagnie beschikte over een “aanvulling OMU” (onderdeels munitie uitrusting) van de brigade om een munitieverbruik tot ca vijf dagen te dekken. Deze z.g. ijzeren voorraad bleef zo veel mogelijk “op de wielen”. De munitiebevoorrading van de gebruikende eenheden ging zolang de klasse V “op de wielen” bleef rechtstreeks vanuit de aanvullingsplaatsen.

· Het distribueren en afvoeren van psu-goederen, intendance onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften,

· Het inrichten en in bedrijf houden van een gravendienst verzamelplaats,

· Het inrichten en in bedrijf houden van een veldpostkantoor,

· Het aanhouden van een voorraad klasse I, III, V goederen.

Oefeningen periode 1972-1995
Naast de brigade- en compagnies geleide oefeningen en vele logistieke ondersteuningen van de brigade werd de eenheid ingezet bij diverse SITE-wachten (bewaken van belangrijke wapens/munitie van Amerikanen) in Havelte en ‘t Harde. Ook werd de eenheid, na het opheffen van de treinenbataljons in de jaren 80, meerdere malen per jaar ingezet als Vaste Kampstaf van de brigade met als taak het beheer van gebouwen en oefengebieden en logistieke steun in de breedste zin van het woord, zodat de eenheden van de 11 brigade konden oefenen. De locaties waren bijvoorbeeld: Vogelsang, Sennelager, etc.).

Voorjaar 1987 nam de eenheid deel aan de oefening Last Wheels, de laatste oefening waarin de KL gebruik maakte van de YP 408.