200 Bevoorradings- en Transportbataljon

Algemeen
In 1995 werden 200 B&Tbat en het zusterbataljon 100 B&Tbat geformeerd uit eenheden van het op 1 juli 1994 opgeheven 102 Aanvullingsplaats bataljon, 103 Aanvullingsplaats bataljon en 105 Transportbataljon. In 2005 werd 200 B&T bataljon ingrijpend gereorganiseerd in het kader van de reorganisatie “Fysieke Distributie” fase I.

Organisatie
200 B&Tbat valt sinds 5 februari 2009 onder het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL). Dit commando geeft leiding aan de eenheden voor zowel de gevechtsondersteuning als de logistieke ondersteuning van de gevechtseenheden van de landmacht.

Vóór de invoering van het Fysieke Distributie (FD) Concept in 2005 bestond de eenheid uit:

– Staf- en stafcompagnie,

– 210 Brandstof, Oliën en Smeermiddelen compagnie,

– 230 Middelzware Transportcompagnie,

– 260 Zware transportcompagnie (mobilisabel),

– 280 Munitie Compagnie,

– 360 Materieelbevoorradingscompagnie (sinds opheffen van 300 Materieeldienstbataljon in 2002)

Ná invoering FD Concept tot heden:

– Staf- en stafcompagnie,

– 210 Transportcompagnie,

– 220 Transportcompagnie,

– 230 Clustercompagnie,

– 240 Dienstencompagnie.

200BT2klein

200BTklein

Locaties
Tot 2002 was het bataljon gelegerd op de Generaal Winkelman kazerne te Nunspeet. Van 2002 tot en met 2006 was het bataljon gelegerd op de Lkol Tonnet kazerne in ‘t Harde. Sinds 2006 is het bataljon ondergebracht op de Generaal-majoor Koot kazerne in Garderen.

Taakstelling
Het B&Tbat levert bevoorradings- en transportsteun voor grondgebonden operaties en oefeningen. Bevoorradings- en transportsteun levert het bataljon ook vanuit de kazernesituatie. Daardoor vervoert het vrijwel dagelijks personeel en materiaal van of voor andere eenheden. Sinds de reorganisatie Fysieke Distributie met daaraan gekoppeld de centralisatie van bevoorrading- en transportcapaciteit is de inzet van het bataljon enorm toegenomen. Het bataljon ondersteunt alle inzetopties van de krijgsmacht, waar ook ter wereld en onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Personeel van het bataljon bevindt zich daarom voortdurend op uitzending, oefening of logistieke ondersteuning. In 2013 is 240 Dncie intern gereorganiseerd waarbij de Mobiel Satelliet Keuken(MSK) pels zijn omgevormd tot Operationele Catering (OPCAT) pels. De taakstelling is hierdoor uitgebreid naar Single Service Management (SSM) ehd voor de Krijgsmacht. Van de drie pels is er een gecolloqueerd in Schaarsbergen. Hier zijn de koks van 11 Bevocie, MSK bedienaars van 240 Dncie en koks van de Marine in ondergebracht.

Oefeningen en missies
Het voormalige Joegoslavië (1992-2004), Albanië (1999), Kosovo (1999-2000), Macedonië (2001), Irak (2003-2005) met onder andere de redeployment operatie, Bosnië-Herzegovina (2005-2007), Afghanistan (2006-2010) inclusief de redeployment, redeployment PTG Afghanistan(2013), Turkije BMDTF(2013-201..) en in Mali MINUSMA(2014- 201…). Het bataljon is ook op grote schaal betrokken geweest bij verschillende nationale operaties, zoals inzet bij de varkenspest, MKZ of bij (dreigende) wateroverlast.

Tradities
Sinds 2002 houdt het bataljon elke maandagochtend een bataljonsveldloop. Dit is begonnen in u2019t Harde maar voortgezet in Garderen. Ook heeft 200 B&Tbat een Facebook pagina.