42 Bevoorradingscompagnie

Algemeen
In 1965 werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau: de divisie intendance compagnie (er waren er twee: 11 en 41 div int cie), het divisie TD bataljon en het divisie transportbataljon werden overgeheveld naar en verdeeld over de brigades.

Zo kreeg 42 Pantserinfanteriebrigade (42 Painfbrig) 42 Bevoorradingscompagnie (42 Bevocie), 42 Herstelcompagnie (42 Hrstcie) en 42 Geneeskundige compagnie (42 Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in 42 Treinenbataljon (42 Tnbat) gegroepeerd.

De divisietroepen werden aanvankelijk logistiek nog gesteund door 14 en 44 Divisietreinenbataljon. Deze bataljons werden in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. In 1984 werd de staf van 42Tnbat opgeheven, waarna 42 Bevocie, 42 Herstelcie en 42 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 42 Painfbrig.

Organisatie
42 Bevocie bestond uit een compagniesstaf, een logistiek peloton (voor de interne verzorging), een (intendance) bevoorradingspeloton (voor de externe taken) en transportpelotons (AAT).Voor de klasse V (munitie) zorgden aanvankelijk TD-personeel, rond 1980 werd dat intendancepersoneel. De compagniescommandant (CC) was een majoor van de intendance, de plv cc was een kapitein AAT.

Locaties
42 Bevocie was gelegerd in de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet.

42 Painfbrig was gelegerd in de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Taakstelling
Het dagelijks bevoorraden van de brigade-eenheden met klasse I goederen (voeding, water) en klasse III goederen (brandstof, olie, smeermiddelen),

In opdracht van de brigadecommandant bevoorraden van de klasse V goederen (munitie). Het klasse V element van de compagnie beschikte over een “aanvulling OMU” (onderdeels munitie uitrusting) van de brigade om een munitieverbruik tot ca vijf dagen te dekken. Deze z.g. ijzeren voorraad bleef zo veel mogelijk “op de wielen”. De munitiebevoorrading van de gebruikende eenheden ging zolang de klasse V  “op de wielen” bleef rechtstreeks vanuit de aanvullingsplaatsen.

Het distribueren en afvoeren van psu-goederen, intendance onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften,

Het inrichten en in bedrijf houden van een gravendienst verzamelplaats,

Het inrichten en in bedrijf houden van een veldpostkantoor,

Het aanhouden van een voorraad klasse I, III V goederen.

Oefeningen/operationeel optreden

In 1979 bij de vorming van het eerste NL Unifilbataljon leverde 42 Bevocie personeel voor de kwartiermakersgroep, de kl I en V groepen en het transportdetachement. Het was eigenlijk een mini bevocie t.b.v. de ost 44 Painfbat.

42 Bevocie is opgeheven in ……

Tradities
pm