43 Bevoorradingscompagnie

Algemeen
In 1965 werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau: de divisie intendance compagnie (er waren er twee: 11 en 41 div int cie), het divisie TD bataljon en het divisie transportbataljon werden overgeheveld naar en verdeeld over de brigades.

Zo kreeg 43 Pantserinfanteriebrigade (Painfbrig) 43 Bevoorradingscompagnie (Bevocie), 43 Herstelcompagnie (Hrstcie) en 43 Geneeskundige compagnie (Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in 43 Treinenbataljon (Tnbat) gegroepeerd.

De divisietroepen werden aanvankelijk logistiek nog gesteund door 14 en 44 Divisietreinenbataljon. Deze bataljons werden in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. In 1984 werd de staf van 43 Tnbat opgeheven, waarna 43 Bevocie, 43 Hrstcie en 43 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 43 Painfbrig.

Met de invoering van het fysieke distributie proces binnen de KL rond de jaren 2005-2007 en de daaraan gekoppelde voertuigen (wissellaadsystemen) en hefmiddelen wijzigde het bevoorradingsproces binnen de brigades dusdanig dat de bevocien bij deze eenheden verdwenen. Op 27 oktober 2005 wordt 43 Bevocie opgeheven.

Organisatie
43 Bevocie bestond uit een compagniesstaf, een logistiek peloton (voor de interne verzorging), een (intendance) bevoorradingspeloton (voor de externe taken) en transportpelotons (AAT).Voor de klasse V (munitie) zorgden aanvankelijk TD-personeel, rond 1980 werd dat intendancepersoneel. De compagniescommandant (CC) was een majoor van de Intendance, de plv cc was een kapitein AAT.

Locaties
43 Painfbrig was gelegerd in de Johannes Postkazerne in Havelte. 43 Bevocie was tot ……….  gelegerd in de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet waarna het in ……… naar Havelte verhuisde. 43 Bevocie wordt in 1995, bij het oprichten van de Tbats, omgenummerd naar 280 Munitiecie onder 200 B&Tbat. In 2005 bij invoering FD wordt 280 Muncie omgevormd naar het decentrale pel van 210 Tcie en blijft in Havelte. De rest van 280 Muncie wordt onder gebracht bij 230 Clcie.

Taakstelling
Het dagelijks bevoorraden van de brigade-eenheden met klasse I goederen (voeding, water) en klasse III goederen (brandstof, olie, smeermiddelen),

In opdracht van de brigadecommandant bevoorraden van de klasse V goederen (munitie). Het klasse V element van de compagnie beschikte over een “aanvulling OMU” (onderdeels munitie uitrusting) van de brigade om een munitieverbruik tot ca vijf dagen te dekken. Deze z.g. ijzeren voorraad bleef zo veel mogelijk “op de wielen”. De munitiebevoorrading van de gebruikende eenheden ging zolang de klasse V “op de wielen” bleef rechtstreeks vanuit de aanvullingsplaatsen.

Het distribueren en afvoeren van psu-goederen, intendance onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften,

Het inrichten en in bedrijf houden van een gravendienst verzamelplaats,

Het inrichten en in bedrijf houden van een veldpostkantoor,

Het aanhouden van een voorraad klasse I, III V goederen.

Oefeningen periode 1972-1995
Free Lion 1988.

NRF oefening IRON SWORD was de laatste oef van de eenheid.

Tradities

pm