811 Transportgroep

Algemeen
In 1958 werd de Nationale Sector van de landstrijdkrachten aangepast. Er kwamen drie Territoriale Bevelhebbers: de Territoriale Bevelhebber Oost, Zuid en West (TBO, TBZ en TBW). Bij iedere TB werd een transportgroep ingedeeld. Om duidelijk te maken welke eenheden tot het legerkorps en welke tot de Nationale Sector behoorden werden de eenheden van de nationale sector in de “800” serie genummerd en die van het Legerkorps in de “100” serie. De bestaande transportgroepen werden omgenummerd. Zo werd 102 Transportgroep (Tgp) op 1 mei 1959 omgenummerd naar 811 Transportgroep en onder bevel gesteld van de TBZ. Na de opheffing van de garnizoensvervoers-detachementen binnen het gezagsgebied van de TB werd deze vervoerscapaciteit gebundeld in een Territoriale Vervoerscompagnie (TVC) en onder bevel gesteld als TVC Zuid (TVCZ) van de transportgroep.

Bij een volgende reorganisatie in de Nationale Sector, de opheffing van de TBu2019n werd de staf van 811 Tgp op 1 augustus 1975 opgeheven. De vervoerscapaciteit (de mobilisabele transportbataljons en de TVCZ) werden ondergebracht bij 812 Tgp.

Organisatie
De transportgroep bestond uit een aantal mobilisabele transportbataljons, elk bestaande uit vier transportcompagnieën, en de Territoriale Vervoerscompagnie Zuid. Van de groepstaf was alleen een parate kern en een sectie Verkeer en Vervoer aanwezig.

Locatie
De kernstaf 811 Tgp was ondergebracht in Breda.

Taakstelling
De eenheid was in het gezagsgebied van de TBZ belast met de commandovoering over de transporteenheden en het uitvoeren de verkeersleiding. Het gezagsgebied van de TBZ omvatte het gebied ten zuiden van de grote rivieren.