Afscheid van vrijwilligers HCRB&T en uitreiking Regimentslegpenningen

Op woensdag 13 december is tijdens de eindejaars bijeenkomst afscheid genomen van 2 vrijwilligers van de Historische Collectie B&T.
Douwe Brouwer is al ruim 21 jaar voorzitter van de SHCRB&T en heeft besloten, na de verbouwing, de voorzittershamer te moeten overdragen aan Michel Vial. Douwe heeft in zijn tijd als voorzitter 2 verhuizingen/verbouwingen meegemaakt, stak regelmatig ook zelf de armen uit de mouwen en heeft bijgedragen aan het in stand houden van de huidige expositie. Het bestuur en vrijwilligers hebben met weemoed afscheid genomen van Douwe.

Ook hebben we afscheid genomen van onze oudste vrijwilliger, Henk Hendriks. Het was sinds 2008 vrijwilliger en in zijn functie heeft hij zorggedragen voor het up-to-date houden van de expositie. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken en hij heeft diverse attributen in de expositie nagemaakt of opnieuw gemaakt. Ook heeft Henk een bijzondere collectie knopen geschonken aan de HCRB&T. Gezien de respectabele leeftijd van Henk heeft hij besloten een punt te zetten achter zijn vrijwilligerswerk.

Het bestuur en vrijwilligers van de HCRB&T willen beide hartelijk bedanken voor al hun werkzaamheden en vele uren vrijwilligerswerk en wij wensen beide nog vele jaren in goede gezondheid.

Regiments legpenningen

Ook werden tijdens deze bijeenkomst twee Regiments Legpenningen uitgereikt aan Anton Wijnand (nummer 62) en Heleen Loef (nummer 63). Zij werden door de Regiments Commandant bedankt voor hun inzet voor de Historische Collectie. Beide zijn zij door hun enthousiasme, kennis en ervaring zeer gewaardeerde  vrijwilligers.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie