Bedrijfsgroep TransportDefensie Vervoers- en Verkeers Organisatie

Algemeen
De Bedrijfsgroep Transport (BGT) is als Defensie Vervoers- en Verkeersorganisatie Organisatie (DVVO) opgericht per 1 mei 1996. Als uitvloeisel van de Prioriteitennota werden de Landelijke Vervoers en Verkeers organisatie (voorheen 812 Transportgroep) van het Nationaal Commando (Koninklijke Landmacht), met de Marinevervoersdienst en Motortransportgroep Koninklijke Luchtmacht samengevoegd in één organisatie, de DVVO. De “paarse” vervoers organisatie is daarmee een feit.

Bij de start van de DVVO bestaat deze uit een staf, een Verkeers en Vervoers Coördinatiecentrum (VVCC) en een drietal Decentrale Verkeers- en Vervoers Centra (DVVC) respectievelijk West, Oost en Zuid, iedere DVVC beschikkend over enkele werkeenheden met voertuigen.

In de loop der jaren is er het nodige gewijzigd in de organisatie. De DVVC’n en het VVCC zijn omgevormd tot een tweetal productgroepen, de productgroep wegvervoer (PG WV) en de productgroep verplaatsingen (PG V). De Militaire Post Organisatie (MPO) werd pas later opgenomen in de PG V welke nu de naam productgroep Verplaatsingen en Post (PG V&P) draagt.

Organisatie
BGT maakt deel uit van het Commando Diensten Centra (CDC). De BGT wordt aangestuurd door C-BGT met zijn staf. De staf bestaat uit de secties: Algemene & Juridische zaken, Bestuursondersteuning, Logistieke zaken, Planning en Control en P&O Advies Transport.

De BGT kent twee productgroepen: De Productgroep Wegvervoer bestaande uit vijf werkeenheden en de Productgroep Verplaatsingen en Post bestaande uit de bureaus:

Order Entry & Voortgangscontrole, Modaliteiten, Verplaatsingscoördinatie, Personen & Goederen Afhandeling en de Werkeenheid Militaire Post.

Locaties
De staf BGT is gehuisvest in Soesterberg, Camp New Amsterdam (CNA).

De vijf werkeenheden van de PG WV bevinden zich op de locaties: Assen (met elementen in Den Helder en Steenwijk), Den Haag, Eindhoven, Harskamp en Soesterberg.

De PG V&P is gehuisvest op CNA, met delen in Amsterdam en Eindhoven ( de bureaus Personen & Goederen Afhandeling) en het postdeel gevestigd in Utrecht.

Taakstelling
Als onderdeel van de defensiebrede u201cpaarseu201d dienstenorganisatie (CDC) is de BGT/DVVO de huisvervoerder van Defensie en is belast met de zorg voor alle vormen van transport: over de weg, per spoor, over zee en door de lucht.

BGT/DVVO vervult een cruciale functie bij alle humanitaire operaties en crisisbeheersingsoperaties, vooral als strategische planner van vervoer en transporten. Het heeft toezicht bij de opbouw in het uitzendgebied, op de bevoorrading tijdens de uitzendperiode en de “redeployment”.

Als vredestaken worden in ons land en van en naar oefenterreinen in het buitenland de nodige routinematige en eenmalige transporten geregeld.

Voorts zorgt de DVVO voor de uitvoering van een dagelijkse lijndienstsysteem tussen militaire logistieke complexen en kazernes.

Tradities
Het motto van DVVO is: “Nothing happens until it moves. And we make it move”.