Belangerijk!!! Inschrijven Nederlandse Veteranendag 2016

veteraanNIEUWE WIJZE VAN AANMELDING VOOR DEELNAME AAN DE NLVD 2016

Nederlandse Veteranendag 2016.

Traditiegetrouw vindt de Nederlandse Veteranendag (NLVD) plaats op de laatste zaterdag van juni. Dit jaar zal de NLVD derhalve plaatsvinden op zaterdag 25 juni 2016 in Den Haag. Tijdens deze dag worden door de Stichting NLVD vele activiteiten georganiseerd waaraan men als veteraan, zowel postactief als actief dienend, kan deelnemen.

Voor een aantal van deze activiteiten, zoals deelname aan het defilé (lopend of meerijdend op een historisch voertuig voor mindervaliden) of een tribuneplaats langs de route van het defilé voor hen die hier niet meer actief aan kunnen deelnemen, dient men zich vooraf aan te melden. Het Veteranen Platform (VP) coördineert deze aanmeldingen voor alle veteranen.

Nieuw in 2016:

Indien u dit jaar als veteraan wilt deelnemen aan het defilé (lopend of meerijdend) of in aanmerking wilt komen voor een eerdergenoemde tribuneplaats langs de route van het defilé, dient u zich digitaal in te schrijven via de website van het Veteraneninstituut
(ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen ).

 

Aanmelden als veteraan voor deelname NLVD

Bij de aanmelding van veteranen die willen deelnemen aan eerdergenoemde activiteiten tijdens de NLVD wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

  1. Veteranen in werkelijke dienst
  2. Veteranen postactief en lid van een vereniging
  3. Veteranen postactief en geen lid van een vereniging.

Aanmelding dient te geschieden via de website van het Veteraneninstituut: www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen, onder de kop ‘Aanmelden NLVD”. Hier kunt u een keus maken uit de onderstaande drie doelgroepen

Aanmelden als veteraan in werkelijke dienst

De veteraan in werkelijke dienst die wil deelnemen aan het defilé tijdens NLVD (individueel of in verenigingsverband) linkt vervolgens door naar de webpagina op de site van het Veteraneninstituut en volgt vervolgens de aanwijzingen aldaar.

 

Aanmelden als veteraan (postactief) lid van een bij het VP aangesloten Veteranenorganisatie

Let op: Indien u lid bent van een veteranenorganisatie, aangesloten bij het VP en u ook onder hun naam en supervisie wilt deelnemen aan het defilé of in aanmerking wilt komen voor een tribuneplaats, is met ingang van dit jaar (2016) de inschrijvingswijze gewijzigd.

Ook u dient zich dit jaar digitaal in te schrijven via de website van het Veteraneninstituut (ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen) voor deelname en vervolgens doorlinken naar Mijn Vi.

N.B.: Veteranen registreren zich eenmalig voor Mijn Vi. Heeft u nog niet eerder gebruikt gemaakt van Mijn Vi, dan kan dat op: https://mijn.veteraneninstituut.nl. U ontvangt dan uw inloggegevens op het e-mailadres dat u bij registratie hebt opgegeven. U moet bij het inloggen de volledige inlognaam invullen, anders mislukt het inloggen. De gebruikersnaam heeft de vorm: uw registratienummer)@mijn.vi. Uw wachtwoord vind u in de mail. Deze inloggegevens blijven geldig. U kunt met deze inloggegevens ook een volgende keer inloggen. Bewaart u deze inloggegevens dus goed.

Indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, dan kunt u uw opgave telefonisch doen bij het Veteraneninstituut te Doorn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, telnr. 088 – 3340050 of kan uw eigen veteranenorganisatie u hierbij behulpzaam zijn.

Uw veteranenorganisatie ontvangt na sluitingsdatum vervolgens een totaalopgave van het VP, evenals de projectorganisatie NLVD.

Houd dus ook de publicaties van uw eigen veteranenorganisatie nauwlettend in de gaten.

Aanmelden als veteraan (postactief), geen lid van een bij het VP aangesloten Veteranenorganisatie, dus individueel aanmelden.

Indien u geen lid bent van een veteranenorganisatie, of de voorkeur geeft aan individueel deelnemen aan het defilé, of in aanmerking wenst te komen voor een tribuneplaatstijdens de NLVD, dan verandert er niets. U dient zich wederom conform verleden jaar digitaal in te schrijven via de website van het Veteraneninstituut (ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen) voor deelname en vervolgens doorlinken naar Mijn Vi ( zie ook N.B. in vorige punt)

Ook voor u geldt: indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, dan kunt u uw opgave telefonisch doen bij het Veteraneninstituut te Doorn op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur, telefoonnummer 088 – 3340050

LET WEL: Uw aanmelding moet vóór 15 april 2016 via de website van het Veteraneninstituut door Bureau VP zijn ontvangen. Aanmeldingen die binnenkomen na deze sluitingsdatum kunnen helaas NIET meer in behandeling worden genomen.

Tot slot: Indien uw aanmelding wordt gehonoreerd, dan zullen de daarbij behorende bescheiden (N.S.-vervoersbewijs, maaltijdkaart, tribunekaart en/of opstapkaart historische voertuigen) uiterlijk twee weken voor het evenement aan u worden toegezonden. Mocht u echter een week voor het evenement niets hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het Veteraneninstituut, telefoonnummer 088-3340050.

Dit artikel downloaden [download id=”9540″]