Bevrijdingdefilé Wageningen 5 mei 2016

Ook in 2016 is het mogelijk om deel te nemen aan het bevrijding defilé. In 2016 is het 71 jaar geleden dat het koninkrijk der Nederlanden bevrijd werd.

Het bevrijding defilé in Wageningen op 5 mei jongstleden was opnieuw een succes met meer dan 150.00 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Er is in waardigheid herdacht en gevierd. Als u met onze  vereniging in een detachement wilt deelnemen aan het bevrijding defilé 2016 dient u dat uiterlijk

28 januari 2016 kenbaar te maken bij de commissaris evenementen

evenementen@veteranenbent.nl .

Mocht u, in verband met hoge leeftijd, verminderde mobiliteit en/of gezondheidssituatie, niet meer met een detachement deel kunnen nemen, dan kunnen

wij eventueel plaatsen reserveren op een tribune langs de route van het defilé.

Mensen die niet de beschikking hebben over een computer kunnen zich telefonisch aanmelden bij de commissaris evenementen, telefoon 033 4219061.