HCRB&T zoekt met spoed vrijwilligers

WIE ZIJN WIJ?
Defensie is als maatschappelijke instelling verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met haar cultureel en historisch erfgoed en heeft de morele plicht dit erfgoed voor de komende generaties te bewaren en voor de huidige toegankelijk te maken. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed van de voormalige Regimenten Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen en het huidige Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. Van oudsher hebben de historische collecties vooral een interne, educatieve functie voor het personeel in het kader van de traditiehandhaving. Daarnaast kan het ook een externe functie hebben als interface met de maatschappij.

WAT IS ONS DOEL?
De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen heeft als doel bezoekers te informeren over de geschiedenis, de organisatie en werkwijzen van de voormalige Regimenten Aan- en Afvoer Troepen en Intendance en van het nieuwe Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. De expositie toont de bijna driehonderd jaar oude geschiedenis van het Regiment in diverse facetten.

WAT ZOEKEN WIJ?
De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste vrijwil-ligers, die ons huidige team van vrijwilligers komen versterken. Eind 2017 is de Historische Collectie uitgebreid met een multifunctionele ruimte ‘De Palmpit’ welke tevens aangemerkt wordt als Veteranen Ontmoetings Centrum ‘Midden Nederland’. Gezien de uitbreiding van de activiteiten zijn wij met spoed op zoek naar:

VRIJWILLIGERS (m/v)

voor de vrijwilligersfuncties van:
• Rondleiders/gidsen (enige kennis van de Koninklijke Landmacht is gewenst, maar niet noodzakelijk)
• Kantine medewerkers
• Handige mensen voor het uitvoeren van diverse (onderhouds-) werkzaamheden
• Handige mensen voor het uitvoeren van diverse hand- en spandiensten, depotwerkzaamheden enz.
• Mensen met kennis van WORD/EXCEL voor registratie van museumstukken enz.

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers voor het rondleiden van (groepen) bezoekers, zowel civiel als militair, het uitvoeren van diverse hand- en spandiensten en (onderhouds-) werkzaamheden, verkoop winkelartikelen, kantine-werkzaamheden, enz. Een militaire achtergrond of uitzendervaring is gewenst, maar niet noodzakelijk. Vrijwilligers uit de regio genieten de voorkeur. Veteranen en/of ex-militairen, ex burger medewerkers enz. van Defensie worden van harte uitgenodigd te solliciteren naar deze vrijwilligersfunctie(s) bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.
Een VOG maakt onderdeel uit van de aannameprocedure.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?
De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd tijdens de openingsuren van de Historische Collectie. Op dit moment is de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen elke maandag en woensdag geopend tussen 10.00 en 15.00 uur. Indien er genoeg vrijwilligers zijn zal mogelijk in de (nabije) toekomst de Historische Collectie ook op vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur geopend zijn.
Voor de vrijwilligersfunctie van kantine medewerker zullen de werkzaamheden ook voor dagen/uren buiten deze openingstijden gelden, uiteraard alleen indien er evenementen gepland staan. Dit kan dus zowel in de avonduren zijn, maar kunnen eventueel ook op een zaterdag plaatsvinden.
In overleg met de beheerder en overige vrijwilligers bepaalt uzelf uw beschikbaarheid voor de vrijwilligers-functie(s), het is dus niet noodzakelijk om alle dagen aanwezig te zijn.

VERGOEDINGEN
Voor deze vrijwilligersfuncties worden door de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen geen financiële vergoedingen uitgekeerd. De Historische Collectie is aangemerkt als culturele ANBI-instelling. Dit houdt in dat u cfm. de geldende belastingregels recht heeft op een vrijwilligersvergoeding. De voorwaarden voor deze vrijwilligersvergoeding zijn opgenomen in de statuten en huishoudelijk regelement van de Historische Collectie.

INFORMATIE
Voor informatie over bovengenoemde vrijwilligersfuncties kunt u contact opnemen met de beheerder van de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen, Dhr. J.P.M.G. van de Gender, Telefoon tijdens openings-uren: 033 – 466 20 32, Telefoon buiten openingsuren: 06 – 531 833 67.
U kunt ook een mail, eventueel met CV, sturen naar: info@museumbevoentransport.nl

NLVD in het teken van UNMEE

Zoals al eerder aangegeven, wordt de Nederlandse Veteranendag dit jaar gehouden op 30 juni 2018. Leuk om te weten is dat op deze dag dit jaar extra aandacht wordt gegeven aan de UNMEE missie. Voor deelnemers aan deze missie een reden des te meer om samen met ons deel te nemen aan het defilé. De inschrijving hiervoor kunt u doen op de site van het Veteraneninstituut. We hopen jullie te mogen begroeten op 30 juni in Den Haag.

Een sfeerbeeld uit onze rijke historie: UNIFIL

Veel logistieke collega’s hebben, zeker tijdens hun inzet in voormalig Joegoslavië, daarna Kosovo, Irak, Afghanistan en recentelijk in Mali, aan den lijve ondervonden, dat het langdurig (langer dan een oefening van enkele dagen of weken) bedrijven van logistiek tijdens operationele inzet op flinke afstand van Nederland een flinke uitdaging is. Regelmatig loop je dan tegen grenzen aan en besef je weer dat volharding en improvisatievermogen essentiële eigenschappen zijn voor een logisticus. In dit tweede nummer van de artikelenserie over onze rijke historie besteed ik aandacht aan de eerste ervaringen, die logistieke functionarissen tijdens de vredesmissie in Libanon tijdens hun plaatsing bij UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) op dit gebied op hebben gedaan.

Een sfeerbeeld uit onze rijke historie: De Foerier

De term foerier wordt onmiddellijk gelinkt aan het begrijp PSU. De “foef” is de functionaris die jarenlang voor de soldaten, onderofficieren en officieren kleding ‘koopt’, laat wassen en herstellen. Hij is voor PSU de tussenpersoon tussen de individuele militair en de magazijnen. Na het opschorten van de opkomstplicht (geen dienstplichtige militairen meer) en de centralisatie van PSU/PGU-verstrekking bij het KPU-bedrijf, verdwijnen de foeriers als alom bekende functionaris.
In deel 1 van de serie “Een sfeerbeeld uit onze rijke historie” besteden we aandacht aan de foerier.

Afscheid van vrijwilligers HCRB&T en uitreiking Regimentslegpenningen

Op woensdag 13 december is tijdens de eindejaars bijeenkomst afscheid genomen van 2 vrijwilligers van de Historische Collectie B&T.
Douwe Brouwer is al ruim 21 jaar voorzitter van de SHCRB&T en heeft besloten, na de verbouwing, de voorzittershamer te moeten overdragen aan Michel Vial. Douwe heeft in zijn tijd als voorzitter 2 verhuizingen/verbouwingen meegemaakt, stak regelmatig ook zelf de armen uit de mouwen en heeft bijgedragen aan het in stand houden van de huidige expositie. Het bestuur en vrijwilligers hebben met weemoed afscheid genomen van Douwe.

Ook hebben we afscheid genomen van onze oudste vrijwilliger, Henk Hendriks. Het was sinds 2008 vrijwilliger en in zijn functie heeft hij zorggedragen voor het up-to-date houden van de expositie. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken en hij heeft diverse attributen in de expositie nagemaakt of opnieuw gemaakt. Ook heeft Henk een bijzondere collectie knopen geschonken aan de HCRB&T. Gezien de respectabele leeftijd van Henk heeft hij besloten een punt te zetten achter zijn vrijwilligerswerk.

Het bestuur en vrijwilligers van de HCRB&T willen beide hartelijk bedanken voor al hun werkzaamheden en vele uren vrijwilligerswerk en wij wensen beide nog vele jaren in goede gezondheid.

Regiments legpenningen

Ook werden tijdens deze bijeenkomst twee Regiments Legpenningen uitgereikt aan Anton Wijnand (nummer 62) en Heleen Loef (nummer 63). Zij werden door de Regiments Commandant bedankt voor hun inzet voor de Historische Collectie. Beide zijn zij door hun enthousiasme, kennis en ervaring zeer gewaardeerde  vrijwilligers.

Heropening Historische Collectie B&T

Vrijdag 3 november was het dan eindelijk zover. De Historische Collectie Bevoorradings-& Transporttroepen werd door de Regiments-oudste, de BGen Solkesz, onder toeziend oog van ruim 135 genodigden, heropend. Met het doorknippen van een lint konden, na de verbouwing van een jaar, de genodigden eindelijk de geheel nieuw ingerichte collectie bezichtigen. Met de integratie van de AAT-collectie uit Stroe is de gehele B&T-collectie onder één dak gekomen. Onder genot van een drankje en een uitstekend verzorgde lunch werd er nog lang nagepraat over deze unieke collectie. Vele complimenten vielen de vrijwilligers ten deel, zij hebben er dan ook voor gezorgd dat de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen een  hele mooie collectie geworden is die zeker de moeite van uw bezoek waard is.

Voor meer foto’s verwijs ik u naar de Facebook-pagina van de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.

Werktroepen, een uitzonderlijk stel militairen

Wij leven in een wereld, waarin mechanisering en automatisering een cruciale rol spelen bij de logistieke ondersteuning van welke activiteit dan ook. Inmiddels is robotisering aan een opmars bezig. En met name in het ‘domme’, fysiek zware en vuile werk wordt in toenemende mate van deze technologieën gebruik gemaakt. Kennelijk is de mens toch (al is het maar plaatselijk en tijdelijk) vervangbaar.

Er was ooit een tijd, dat hier echt anders over gedacht werd. Logistiek was toen vooral nog een activiteit waar juist de beschikbaarheid van mankracht van groot belang was. En dan was het toch ‘makkelijk’ dat het Ministerie van Defensie dankzij de dienstplicht (en niet te vergeten de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog) kon beschikken over grote aantallen jonge en daardoor vaak fysiek sterke mannen.

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan deze bijzondere groep militairen. Vaak stonden zij bekend als raddraaiers en het schuim der natie. Maar er is ook een andere kant. Geuzennamen als de “Werkpaarden”, de “Lieverdjes”, de “IJsselberen”, de “Buffels”, de “Leeuwen”, de “jerrycanslingeraars” en de “beukers” zijn het bewijs dat deze militairen hun mannetje stonden op hún vakgebied.

Zij blonken niet uit in tactisch optreden, zij waren niet het visitekaartje van de Koninklijke Landmacht, maar het was wel een wonderlijk stel voor wie naast verwondering ook bewondering en waardering bestond. Hun verhaal of liever gezegd het verhaal over hen, verdient een plaats in de geschiedschrijving van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

Veel officieren en onderofficieren zullen volmondig toegeven dat werktroepeneenheden in de wereld van het leidinggeven de Champions league vormden.

Veel dank is verschuldigd aan de Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen en een aantal commandanten van 146, 646 en 647 Werktroepencompagnie en aan al die personen, die in het verleden hun soms persoonlijke archieven zorgvuldig hebben bewaard en hebben overgedragen. Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats aan maj bd Bob Cats en kol bd Maarten de Jongh Swemer. Zij zagen als eersten in ons regiment het belang in van geschiedschrijving. Zonder hun initiatieven, persoonlijke betrokkenheid en doorzettingsvermogen, was deze publicatie nooit tot stand gekomen.