Erecouloir Nationale Dodenherdenking en Prinsjesdag

Beste leden,

Zowel tijdens de Nationale Dodenherdeniking op de Dam (4 mei 2017) als tijdens Prinsjesdag (19 september 2017) is er een mogelijkheid om deel te nemen aan het erecouloir.
Wij mogen als vereniging 6 veteranen opgeven die graag willen deelnemen aan het erecouloir op 4 mei.
Voor Prinsjesdag op 19 september mogen we 12 veteranen opgeven.

Het tenue voor beide evenementen is het officiële veteranen tenue met modeldecoraties of het verenigingstenue (te verkrijgen via de vereniging) met zwarte schoenen en een nette grijze broek (GEEN SPIJKERBROEK).
Na opgave aan het veteranenplatform wordt bekeken welke veteranen daadwerkelijk kunnen deelnemen. Zie onderstaande tekst uit de mail van het VP:

“Wellicht ten overvloede wijs ik u ook nog op het feit dat het opgeven van uw leden niet impliceert dat deze ook daadwerkelijk allen kunnen deelnemen. Dat is afhankelijk van het totaal aantal veteranen dat wordt opgegeven vanuit alle aangesloten veteranenverenigingen. Binnen het VP streven we er naar om een evenredig deel van alle aangemelde veteranen te laten deelnemen, hetgeen er toe kan leiden dat een deel van uw aangemelde veteranen niet kan worden geplaatst. Mede om die reden is het aantal op te geven veteranen voor de Nationale Herdenking op 4 mei gemaximeerd op 6 personen en voor Prinsjesdag 12 personen.”

De opgave voor 4 mei moet uiterlijk op 24-2-2017 bij mij bekend zijn.
De opgave voor Prinsjesdag moet uiterlijk op 27-6-2017 bij mij bekend zijn.

Opgeven kan met een mail aan secretaris@veteranenbent.nl onder vermelding van
Deelname aan Dodenherdenking en/of Prinsjesdag
Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Mailadres
Telefoonnummer
Nummer Veteranenpas

Sluiting Historische Verzameling AAT in Stroe een feit.

Op dinsdag 20 december 2016 is de buitendeur van de Historische Verzameling AAT (vm Korps Motor Dienst en het vm Regiment Aan- en Afvoertroepen) in Stroe door de RC samen met de oudste vrijwilliger de heer Jan Peer (91 jr) definitief gesloten. Ook de overige huidige vrijwilligers, die tot het allerlaatste moment op hun post gebleven zijn, Ton Hoogsteder, Liesbeth Hoogsteder, Hans IJdo, Hans Boetier en Jan Slingerland waren aanwezig. Begin 2017 verhuist de collectie naar Soesterberg. Daar worden de historische stukken en overige zaken, een belangrijk deel van onze regimentsgeschiedenis, met grote zorg opgenomen in de Historische Collectie van het Regiment B&T.

De RC en de RA danken alle vrijwilligers die in het verleden en recent hebben bijgedragen aan de instandhouding van de KMD-AAT collectie!

Vrijwilligers Regiment B&T/VVRB&T

Onlangs heeft C-LAS besloten de regimenten en korpsen te versterken met vrijwilligers om daarmee de veteranenverenigingen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Door het ondertekenen van een overeenkomst met de Regimentscommandant  beschikt  ons Regiment vanaf  8 juni 2016 over 2 vrijwilligers: Ed O’Brien en (gedurende de opstartfase) Paul Hadeweg Scheffer. De vrijwilligers richten zich vooral op de actief dienende veteranen en voeren daarom hun taken uit bij de B&T eenheden. De vrijwilligers kunnen u informeren over recente ontwikkelingen, komende activiteiten en regelgeving maar ook ondersteunen bij praktische zaken zoals het verstrekken van de veteranenpas of veteranenspeld. Na overleg met de eenheidscommandanten starten we met een kennismakingsronde!

Wist u dat ons Regiment maar liefst 2100 actief dienende veteranen telt! en vele post actieve veteranen, een enorme groep met uitzendervaringen, die vroeg of laat met elkaar in contact willen komen.

vvrbt1

Kans: wil jij die contacten samen met de veteranenvereniging tot stand brengen? Dan is dit je kans, want het Regiment B&T zoekt een vrijwilliger die zich één dag in de week wil inzetten voor onze veteranen. Je richt je vooral op de actief dienende/jonge veteranen en daarom voer jij je taken uit bij het B&T commando en 11 Bevocie AASLT. Hiervoor ontvang je een kleine vergoeding.

Taken: Je bent voor deze eenheden de vraagbaak op het gebied van alle veteranenzaken. Je informeert hen over actuele ontwikkelingen en aankomende activiteiten en je hebt hiervoor frisse ideeën. Je bent in staat om uitleg te geven over de achtergronden van de operationele inzet van ons Regiment. Ook speel je een essentiële rol bij de dienstverlating van de veteraan en helpt daarbij met praktische zaken zoals de veteranenpas en het veteraneninsigne. Alle werkzaamheden bespreek je met de VVRB&T en de sleutelfunctionarissen van de eenheid.

Profiel: Je bent Regimentsgenoot en veteraan, je bent enthousiast, jong van geest en in staat om onze veteranen te vinden, met elkaar in contact te brengen en te boeien.

Wil je meer info of heb je interesse: mail naar voorzitter@veteranenbent.nl

Zie ook https://www.facebook.com/veteranenbent.nl/?fref=ts

vvrbt2

 

Historische Collectie B&T gaat op de schop

Eindelijk is het dan zover, wat al meer dan 10 jaar in de planning staat gaat eindelijk gebeuren. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen gaat verbouwen.

Wij gaan verbouwenDe bedoeling is dat met ingang van januari 2017 het depot en de collectie van het Korps Militaire Administratie gebouw V20 zal gaan verlaten en een geheel eigen collectie zal gaan inrichten in gebouw V18. De vrij gekomen ruimte in V20 wordt ingevuld door de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen en zal het Huis van de Logistiek (kantine, vergaderzaal en Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC)) ingericht worden.

Met ingang van 1 januari zal ook het AAT-museum in Stroe geïntegreerd worden in gebouw V20 en gebouw V18 op Kamp Soesterberg zal geschikt gemaakt moeten worden voor de nieuwe Historische Collectie van het Korps Militaire Administratie.

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden en het opnieuw inrichten van de Historische Geopend tijdns verbouwingCollectie Bevoorradings- & Transporttroepen zal de huidige collectie tijdens de normale openingsuren gewoon geopend blijven voor bezoekers. U dient er echter wel rekening mee te houden dat delen van de huidige collectie verplaatst moeten worden en (tijdelijk) niet toegankelijk zijn voor bezichtiging.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Tijdens het Museumweekend van 8 en 9 april a.s. zal de Historische Collectie Bevoorradings- en Transporttroepen met een geheel vernieuwde collectie geopend zijn voor het publiek en er zullen diverse demonstraties plaatsvinden.

Na de zomer van 2017 zal de nieuwe Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen officieel heropend worden, tot die tijd zal er veel geklust worden om de expositie weer geschikt te maken voor bezoekers. Bezoek regelmatig onze Facebook pagina of de website voor de laatste informatie.

Nieuw logo SHCRB&T

Tijdens de bestuursvergadering van 13 april jl. is het bestuur van de SHCRB&T akkoord gegaan met het nieuwe logo voor de Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.

Logo SHCRB&THet logo bestaat uit een Nassau-blauwe achtergrond waarop een karmozijn-rode balk met de tekst ‘Regiment B&T’ en een cirkel met centraal in het midden het nieuwe B&T-embleem en de tekst ‘Historische Collectie B&T’. Tevens zijn de emblemen van de stamregimenten (Intendance en AAT) opgenomen in een omkaderd vlak.

Dit logo zal vanaf nu gebruikt worden op het briefpapier en officiële stukken van de SHCRB&T en er zullen een aantal vlaggen besteld worden.

Stichting Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest. De veteranen verdienen deze waardering in de vorm van korting met veteranenpas of steun bij het vinden van een baan.

De Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is sinds kort deelnemer aan het kortingsprogramma van de Stichting Onbekende Helden. Klik op het logo om de website van de Stichting Onbekende Helden te bezoeken.

De toegang tot de Historische Collectie is gratis en op vertoon van de Veteranenpas krijgt de veteraan 10% korting op alle artikelen in de museumwinkel.

Bezoek de website van de Stichting Onbekende Helden.

Uitreiking Regimentslegpenning nr 46 aan dhr L.J Tissing

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.46 aan:

 

Dhr. Tissing, L. J.

 

Wegens:  Zijn meer dan 15 jarige bemoeienis met de Historische Verzameling Intendance (HVInt), later Historische Collectie Regiment  Bevoorradings-en Transporttroepen (HCRB&T).

Lex heeft zich altijd met veel energie ingezet voor de HC, die tot doel heeft het militair cultureel erfgoed van het Regiment te bewaren, te conserveren en tentoon te stellen.

Na de voorbereiding en de daadwerkelijke verhuizing van Bussum naar Soesterberg en de herinrichting van de nieuwe locatie is Lex zich gaan toeleggen op het museale registratiesysteem ADLIB. Op dit moment zijn er ruim 9.000 items ingevoerd in het ADLIB-systeem, incl. bijbehorende tekst en foto’s.

Gezien de omvang van de collectie en de gedetailleerdheid van het ADLIB systeem is dit een zeer omvangrijk werk, dat heel nauwkeurig dient te worden uitgevoerd. Kennis van artikelen, voorwerpen, publicaties, enzovoort zijn essentieel om tot een goede en juiste omschrijving te komen in ADLIB. Lex doet dit op uiterst consciëntieuze wijze, zodat ook het “nageslacht” goed en correct geïnformeerd kan worden over het militair historisch erfgoed.

Het Regiment is hem veel dank verschuldigd.

 

Soesterberg, 15 december 2015

 

Regimentscommandant                                       Regimentsadjudant

Bevoorradings- en Transporttroepen            Bevoorradings- en Transporttroepen

 

 

 

W.F. Engelmann                                                         P.J.M. Knops