Werktroepen, een uitzonderlijk stel militairen

Wij leven in een wereld, waarin mechanisering en automatisering een cruciale rol spelen bij de logistieke ondersteuning van welke activiteit dan ook. Inmiddels is robotisering aan een opmars bezig. En met name in het ‘domme’, fysiek zware en vuile werk wordt in toenemende mate van deze technologieën gebruik gemaakt. Kennelijk is de mens toch (al is het maar plaatselijk en tijdelijk) vervangbaar.

Er was ooit een tijd, dat hier echt anders over gedacht werd. Logistiek was toen vooral nog een activiteit waar juist de beschikbaarheid van mankracht van groot belang was. En dan was het toch ‘makkelijk’ dat het Ministerie van Defensie dankzij de dienstplicht (en niet te vergeten de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog) kon beschikken over grote aantallen jonge en daardoor vaak fysiek sterke mannen.

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan deze bijzondere groep militairen. Vaak stonden zij bekend als raddraaiers en het schuim der natie. Maar er is ook een andere kant. Geuzennamen als de “Werkpaarden”, de “Lieverdjes”, de “IJsselberen”, de “Buffels”, de “Leeuwen”, de “jerrycanslingeraars” en de “beukers” zijn het bewijs dat deze militairen hun mannetje stonden op hún vakgebied.

Zij blonken niet uit in tactisch optreden, zij waren niet het visitekaartje van de Koninklijke Landmacht, maar het was wel een wonderlijk stel voor wie naast verwondering ook bewondering en waardering bestond. Hun verhaal of liever gezegd het verhaal over hen, verdient een plaats in de geschiedschrijving van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

Veel officieren en onderofficieren zullen volmondig toegeven dat werktroepeneenheden in de wereld van het leidinggeven de Champions league vormden.

Veel dank is verschuldigd aan de Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen en een aantal commandanten van 146, 646 en 647 Werktroepencompagnie en aan al die personen, die in het verleden hun soms persoonlijke archieven zorgvuldig hebben bewaard en hebben overgedragen. Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats aan maj bd Bob Cats en kol bd Maarten de Jongh Swemer. Zij zagen als eersten in ons regiment het belang in van geschiedschrijving. Zonder hun initiatieven, persoonlijke betrokkenheid en doorzettingsvermogen, was deze publicatie nooit tot stand gekomen.

Erecouloir Nationale Dodenherdenking en Prinsjesdag

Beste leden,

Zowel tijdens de Nationale Dodenherdeniking op de Dam (4 mei 2017) als tijdens Prinsjesdag (19 september 2017) is er een mogelijkheid om deel te nemen aan het erecouloir.
Wij mogen als vereniging 6 veteranen opgeven die graag willen deelnemen aan het erecouloir op 4 mei.
Voor Prinsjesdag op 19 september mogen we 12 veteranen opgeven.

Het tenue voor beide evenementen is het officiële veteranen tenue met modeldecoraties of het verenigingstenue (te verkrijgen via de vereniging) met zwarte schoenen en een nette grijze broek (GEEN SPIJKERBROEK).
Na opgave aan het veteranenplatform wordt bekeken welke veteranen daadwerkelijk kunnen deelnemen. Zie onderstaande tekst uit de mail van het VP:

“Wellicht ten overvloede wijs ik u ook nog op het feit dat het opgeven van uw leden niet impliceert dat deze ook daadwerkelijk allen kunnen deelnemen. Dat is afhankelijk van het totaal aantal veteranen dat wordt opgegeven vanuit alle aangesloten veteranenverenigingen. Binnen het VP streven we er naar om een evenredig deel van alle aangemelde veteranen te laten deelnemen, hetgeen er toe kan leiden dat een deel van uw aangemelde veteranen niet kan worden geplaatst. Mede om die reden is het aantal op te geven veteranen voor de Nationale Herdenking op 4 mei gemaximeerd op 6 personen en voor Prinsjesdag 12 personen.”

De opgave voor 4 mei moet uiterlijk op 24-2-2017 bij mij bekend zijn.
De opgave voor Prinsjesdag moet uiterlijk op 27-6-2017 bij mij bekend zijn.

Opgeven kan met een mail aan secretaris@veteranenbent.nl onder vermelding van
Deelname aan Dodenherdenking en/of Prinsjesdag
Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Mailadres
Telefoonnummer
Nummer Veteranenpas

Sluiting Historische Verzameling AAT in Stroe een feit.

Op dinsdag 20 december 2016 is de buitendeur van de Historische Verzameling AAT (vm Korps Motor Dienst en het vm Regiment Aan- en Afvoertroepen) in Stroe door de RC samen met de oudste vrijwilliger de heer Jan Peer (91 jr) definitief gesloten. Ook de overige huidige vrijwilligers, die tot het allerlaatste moment op hun post gebleven zijn, Ton Hoogsteder, Liesbeth Hoogsteder, Hans IJdo, Hans Boetier en Jan Slingerland waren aanwezig. Begin 2017 verhuist de collectie naar Soesterberg. Daar worden de historische stukken en overige zaken, een belangrijk deel van onze regimentsgeschiedenis, met grote zorg opgenomen in de Historische Collectie van het Regiment B&T.

De RC en de RA danken alle vrijwilligers die in het verleden en recent hebben bijgedragen aan de instandhouding van de KMD-AAT collectie!

Vrijwilligers Regiment B&T/VVRB&T

Onlangs heeft C-LAS besloten de regimenten en korpsen te versterken met vrijwilligers om daarmee de veteranenverenigingen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Door het ondertekenen van een overeenkomst met de Regimentscommandant  beschikt  ons Regiment vanaf  8 juni 2016 over 2 vrijwilligers: Ed O’Brien en (gedurende de opstartfase) Paul Hadeweg Scheffer. De vrijwilligers richten zich vooral op de actief dienende veteranen en voeren daarom hun taken uit bij de B&T eenheden. De vrijwilligers kunnen u informeren over recente ontwikkelingen, komende activiteiten en regelgeving maar ook ondersteunen bij praktische zaken zoals het verstrekken van de veteranenpas of veteranenspeld. Na overleg met de eenheidscommandanten starten we met een kennismakingsronde!

Wist u dat ons Regiment maar liefst 2100 actief dienende veteranen telt! en vele post actieve veteranen, een enorme groep met uitzendervaringen, die vroeg of laat met elkaar in contact willen komen.

vvrbt1

Kans: wil jij die contacten samen met de veteranenvereniging tot stand brengen? Dan is dit je kans, want het Regiment B&T zoekt een vrijwilliger die zich één dag in de week wil inzetten voor onze veteranen. Je richt je vooral op de actief dienende/jonge veteranen en daarom voer jij je taken uit bij het B&T commando en 11 Bevocie AASLT. Hiervoor ontvang je een kleine vergoeding.

Taken: Je bent voor deze eenheden de vraagbaak op het gebied van alle veteranenzaken. Je informeert hen over actuele ontwikkelingen en aankomende activiteiten en je hebt hiervoor frisse ideeën. Je bent in staat om uitleg te geven over de achtergronden van de operationele inzet van ons Regiment. Ook speel je een essentiële rol bij de dienstverlating van de veteraan en helpt daarbij met praktische zaken zoals de veteranenpas en het veteraneninsigne. Alle werkzaamheden bespreek je met de VVRB&T en de sleutelfunctionarissen van de eenheid.

Profiel: Je bent Regimentsgenoot en veteraan, je bent enthousiast, jong van geest en in staat om onze veteranen te vinden, met elkaar in contact te brengen en te boeien.

Wil je meer info of heb je interesse: mail naar voorzitter@veteranenbent.nl

Zie ook https://www.facebook.com/veteranenbent.nl/?fref=ts

vvrbt2

 

Historische Collectie B&T gaat op de schop

Eindelijk is het dan zover, wat al meer dan 10 jaar in de planning staat gaat eindelijk gebeuren. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen gaat verbouwen.

Wij gaan verbouwenDe bedoeling is dat met ingang van januari 2017 het depot en de collectie van het Korps Militaire Administratie gebouw V20 zal gaan verlaten en een geheel eigen collectie zal gaan inrichten in gebouw V18. De vrij gekomen ruimte in V20 wordt ingevuld door de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen en zal het Huis van de Logistiek (kantine, vergaderzaal en Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC)) ingericht worden.

Met ingang van 1 januari zal ook het AAT-museum in Stroe geïntegreerd worden in gebouw V20 en gebouw V18 op Kamp Soesterberg zal geschikt gemaakt moeten worden voor de nieuwe Historische Collectie van het Korps Militaire Administratie.

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden en het opnieuw inrichten van de Historische Geopend tijdns verbouwingCollectie Bevoorradings- & Transporttroepen zal de huidige collectie tijdens de normale openingsuren gewoon geopend blijven voor bezoekers. U dient er echter wel rekening mee te houden dat delen van de huidige collectie verplaatst moeten worden en (tijdelijk) niet toegankelijk zijn voor bezichtiging.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Tijdens het Museumweekend van 8 en 9 april a.s. zal de Historische Collectie Bevoorradings- en Transporttroepen met een geheel vernieuwde collectie geopend zijn voor het publiek en er zullen diverse demonstraties plaatsvinden.

Na de zomer van 2017 zal de nieuwe Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen officieel heropend worden, tot die tijd zal er veel geklust worden om de expositie weer geschikt te maken voor bezoekers. Bezoek regelmatig onze Facebook pagina of de website voor de laatste informatie.

Nieuw logo SHCRB&T

Tijdens de bestuursvergadering van 13 april jl. is het bestuur van de SHCRB&T akkoord gegaan met het nieuwe logo voor de Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.

Logo SHCRB&THet logo bestaat uit een Nassau-blauwe achtergrond waarop een karmozijn-rode balk met de tekst ‘Regiment B&T’ en een cirkel met centraal in het midden het nieuwe B&T-embleem en de tekst ‘Historische Collectie B&T’. Tevens zijn de emblemen van de stamregimenten (Intendance en AAT) opgenomen in een omkaderd vlak.

Dit logo zal vanaf nu gebruikt worden op het briefpapier en officiële stukken van de SHCRB&T en er zullen een aantal vlaggen besteld worden.