Stichting Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest. De veteranen verdienen deze waardering in de vorm van korting met veteranenpas of steun bij het vinden van een baan.

De Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is sinds kort deelnemer aan het kortingsprogramma van de Stichting Onbekende Helden. Klik op het logo om de website van de Stichting Onbekende Helden te bezoeken.

De toegang tot de Historische Collectie is gratis en op vertoon van de Veteranenpas krijgt de veteraan 10% korting op alle artikelen in de museumwinkel.

Bezoek de website van de Stichting Onbekende Helden.

Uitreiking Regimentslegpenning nr 46 aan dhr L.J Tissing

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.46 aan:

 

Dhr. Tissing, L. J.

 

Wegens:  Zijn meer dan 15 jarige bemoeienis met de Historische Verzameling Intendance (HVInt), later Historische Collectie Regiment  Bevoorradings-en Transporttroepen (HCRB&T).

Lex heeft zich altijd met veel energie ingezet voor de HC, die tot doel heeft het militair cultureel erfgoed van het Regiment te bewaren, te conserveren en tentoon te stellen.

Na de voorbereiding en de daadwerkelijke verhuizing van Bussum naar Soesterberg en de herinrichting van de nieuwe locatie is Lex zich gaan toeleggen op het museale registratiesysteem ADLIB. Op dit moment zijn er ruim 9.000 items ingevoerd in het ADLIB-systeem, incl. bijbehorende tekst en foto’s.

Gezien de omvang van de collectie en de gedetailleerdheid van het ADLIB systeem is dit een zeer omvangrijk werk, dat heel nauwkeurig dient te worden uitgevoerd. Kennis van artikelen, voorwerpen, publicaties, enzovoort zijn essentieel om tot een goede en juiste omschrijving te komen in ADLIB. Lex doet dit op uiterst consciëntieuze wijze, zodat ook het “nageslacht” goed en correct geïnformeerd kan worden over het militair historisch erfgoed.

Het Regiment is hem veel dank verschuldigd.

 

Soesterberg, 15 december 2015

 

Regimentscommandant                                       Regimentsadjudant

Bevoorradings- en Transporttroepen            Bevoorradings- en Transporttroepen

 

 

 

W.F. Engelmann                                                         P.J.M. Knops