Unieke beëdiging in Apeldoorn

Vandaag donderdag 02 november vond onder een mooi herfstzonnetje een unieke beëdiging plaats. 12 (reserve) militairen van het
1 Civiel Militair Interactie Commando (1 CMI Co) en 21 militairen van het Bevoorradings & Transportcommando commando (B&T Co)
zijn tijdens een plechtige ceremonie beëdigd. Bijzonder was dat een deel werd beëdigd op het vaandel van het Korps Nationale Reserve
en een deel op het vaandel van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. De organisatie en coördinatie was in handen
van 1 CMI Co. Een mooi voorbeeld van een prima samenwerking, en mooie jonge en oude tradities.

Verhalenbundel Deel 1 en 2

Hij is er! Na de eerste editie in 2015, heeft Bureau Geschiedschrijving van het regiment B&T (BGB&T) de Verhalenbundel fors uitgebreid met zo’n 50% extra verhalen. Zowel Joegoslavië als het Midden-Oosten (o.a. UNIFIL en CBMI) zijn uitgebreid, maar ook Nationale Operaties, UNTAC, Afrika (Mali), natuurlijk Afghanistan (fors uitgebreid) en de huidige inzet in Litouwen (eFP). Kortom, meer dan genoeg leesplezier met leuke, minder leuke, spannende en interessante ervaringen van onze collega’s tijdens inzet over de gehele wereld. Van 1940 tot heden.
De Verhalenbundel is zoals altijd verkrijgbaar bij de Historische Collectie B&T te Soesterberg. En, denk eraan, hij bestaat uit 2 delen!!

Publicatie: Forward Storage Sites (FSTS)

Het lijkt of de geschiedenis zich herhaalt en er is weer een dreiging uit het oosten. Ten tijde van de Koude Oorlog trachtte Nederland een deel van haar militair-logistieke verplichtingen op te lossen door in West-Duitsland depots te bouwen voor met name munitie; de zogenoemde Forward Storage Sites (FStSs). Nu de NAVO sinds 2016 ontplooit is in Polen en de Baltische Staten zien we een terugkeer van de FStSs in de vorm van Forward Logistical Bases. Marco Middelwijk, student Geschiedenis, heeft hier onderzoek naar gedaan en als afgeleide van zijn studie vindt u hier een populair-wetenschappelijke publicatie van Bureau Geschiedschrijving Reg B&T.

Klik op de onderstaande knop om de publicatie te downloaden.

Publicatie Korps Motordienst 1915-1946

Van paardenkracht naar autotractie

Halverwege de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw vond in de militaire sferen en in het bijzonder voor troepenverplaatsingen en bevoorrading een verandering plaats. Die verandering kenmerkte zich door de overgang van de ‘traditionele’ paardenkrachten naar gemechaniseerde krachten. Troepenverplaatsing met behulp van gemechaniseerde middelen lag in lijn met de, in die periode (de Tweede Industriële Revolutie) halverwege de negentiende eeuw, geldende norm. De Europese landen waren halverwege de negentiende eeuw doende zichzelf te ontwikkelen op het gebied van het toepassen van nieuwe aandrijfkrachten en energiebronnen. De conceptuele modellen van bijvoorbeeld de verbrandingsmotoren waren al enige tijd in gebruik, maar pas vanaf 1885 werd voor het eerst een bruikbare versie toegepast. Vanuit sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen gezien begon het idee van motorisering (gebruik van auto’s) al vorm te krijgen, waardoor het niet verwonderlijk is dat met name het Ministerie van Oorlog toetste in hoeverre het wenselijk werd geacht over te gaan naar gemotoriseerde eenheden en het Ministerie daarmee definitief afstand zou nemen van de ‘traditionele’ (paard en wagen) manier van troepenverplaatsingen en bevoorrading in de brede zin.

Deze publicatie wil een beperkt en bescheiden beeld geven van de werkwijze van en de spanningsvelden waarmee het Korps Motordienst (KMD) te maken had. Het KMD, ‘opgericht’ in 1915, is de voorloper van het Regiment Aan- en Afvoertroepen (AAT), één van de twee stamregimenten van ons eigen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

Het KMD kent een rommelig bestaan, voornamelijk als mobilisabele eenheid en de meest in het oog springende entiteit in de jaren tussen de twee wereldoorlogen is misschien wel de ‘Depotafdeling van den Motordienst’ (DMD), een voorloper van het latere OCAAT en de diverse militaire rijscholen.

De publicatie pretendeert niet volledig of wetenschappelijk verantwoord te zijn. Voor deze publicatie is echter wel dankbaar gebruik gemaakt van het werk van drs. Herman Roozenbeek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en van de heer Kenny Jansen, die als student geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, op verzoek van de Regimentscommandant, in 2017 onderzoek heeft gedaan naar het Korps Motordienst.

Voor het downloaden van de publicatie klik hier:

Nieuw monument KMD AAT 1915-1990

Met het sluiten van de Historische Verzameling van de AAT in Stroe moesten ook alle ornamenten worden verplaatst. Het merendeel van de ornamenten die jaren in weer en wind in de tuin gestaan hadden waren echter in zo’n slechte staat dat deze overgedragen zijn aan de Rekwisieten Commissie KL (RCKL) waar ze ondertussen zijn ontmanteld en vernietigd.

Dit geldt niet voor het unieke (jubileum-)monument van het KMD AAT 1915-1990. Met hulp van de RCKL is dit monument op een grote dieplader succesvol verplaatst naar haar nieuwe locatie in Soesterberg. Tijdens het plaatsen van dit monument is het echter dusdanig beschadigd dat herstel hiervan niet meer mogelijk was.
Zowel de Regimentsleiding als het bestuur van de Historische Collectie B&T was van mening dat dit unieke monument in ere hersteld moest worden en een prominente plaats moest krijgen voor het gebouw van de Historische Collectie B&T.
Onder leiding van de Regimentscommandant en -Adjudant is een ontwerp gemaakt voor herstel van het monument. Door militairen van 102 Constructie Compagnie van 101 Geniebataljon uit Wezep is het monument in de afgelopen maanden opnieuw opgebouwd.
Er staat nu een geheel vernieuwd en zeer mooi monument in de tuin voor de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen in Soesterberg, wederom is een stuk AAT-historie bewaard gebleven voor het nageslacht.

REÜNIE en HERINNERINGSBOEK 829-832 ZWARE TRANSPORT COMPAGNIE EN UITREIKING LEGPENNING NR 65

Op zaterdag 21 april jl.  vond in het DAF-museum in Eindhoven de 5e grote reünie 829-832 Zware Transport Compagnie, met meer dan 160 deelnemers, plaats.
Een bijzondere eenheid met een bijzondere taak. De geschiedenis van deze compagnie is door Lkol bd Piet IJtema in een mooie publicatie vastgelegd.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de oudste CC Lkol bd Ton Maas.

Vanaf 2005 is Henk Kruit de grote motor achter de 829-832 Zwtcie reüniecommissie.
Hij heeft 5 grote reünies georganiseerd, houdt een mooie facebookpagina en flickr fotopagina in de lucht,
Met veel inzet en vrije tijd weet hij dienstmAATen over de hele wereld te binden en te boeien.
Voor al deze verdiensten ontving hij vandaag uit handen van de RC Regiments Legpenning B&T nr. 65.
Henk, dik verdiend, namens het Regiment van harte gefeliciteerd en op naar de 6e reünie!!!

Oorkonde legpenning nr 65 – Hr. H. Kruit_v1.0zonder handt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLVD in het teken van UNMEE

Zoals al eerder aangegeven, wordt de Nederlandse Veteranendag dit jaar gehouden op 30 juni 2018. Leuk om te weten is dat op deze dag dit jaar extra aandacht wordt gegeven aan de UNMEE missie. Voor deelnemers aan deze missie een reden des te meer om samen met ons deel te nemen aan het defilé. De inschrijving hiervoor kunt u doen op de site van het Veteraneninstituut. We hopen jullie te mogen begroeten op 30 juni in Den Haag.

Een sfeerbeeld uit onze rijke historie: UNIFIL

Veel logistieke collega’s hebben, zeker tijdens hun inzet in voormalig Joegoslavië, daarna Kosovo, Irak, Afghanistan en recentelijk in Mali, aan den lijve ondervonden, dat het langdurig (langer dan een oefening van enkele dagen of weken) bedrijven van logistiek tijdens operationele inzet op flinke afstand van Nederland een flinke uitdaging is. Regelmatig loop je dan tegen grenzen aan en besef je weer dat volharding en improvisatievermogen essentiële eigenschappen zijn voor een logisticus. In dit tweede nummer van de artikelenserie over onze rijke historie besteed ik aandacht aan de eerste ervaringen, die logistieke functionarissen tijdens de vredesmissie in Libanon tijdens hun plaatsing bij UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) op dit gebied op hebben gedaan.

Reünie SFOR-13 GFPI – incl. logistieke ondersteuning

Op vrijdag 18 mei 2018 zal de Vereniging Van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI) een reünie organiseren waarbij de thema-reünie 17 (NL) Mechbat GFPI SFOR 13 (incl. de logistieke ondersteuning) is.
De formeringsdatum voor deze uitzending was op 1 juli 2002 en het betreft de uitzendperiode van 17 (NL) Mechbat GFPI SFOR 13 van nov 2002 – mei 2003.
Het gaat om de volgende rotaties:
· 17 (NL) Mechbat GFPI SFOR 13
· SFOR 13 NSE
· Tussenrotaties S11, S12, S13, S14 en S15

Voor meer info zie link:
20180206 Uitnodiging.definitief

Regimentsdiners 22 en 23 maart 2018

De uitnodigingen voor de Regimentsdiners B&T zijn vorige week verzonden.

Het diner voor de onderofficieren is op donderdag 22 maart 2018.
Het diner voor de officieren B&T is op vrijdag 23 maart 2018.

Beide diners zijn voor de actief-dienende militairen en militairen buiten dienst van het Regiment B&T en de Stamregimenten INT-AAT.

De diners worden gehouden op de Generaal-Majoor Kootkazerne (GMK) te Stroe.

Programma (voor beide avonden gelijk)
17.30 – 19.00 uur Ontvangst in de bar KEK-gebouw op de GMK.
19.15 uur Aanvang diner.
23.00 uur Verwacht einde.
tot 24.00 uur Naborrelen – samenzijn in de bar.

Aanmelden

Als u geen (persoonlijke) uitnodiging heeft ontvangen
en u wilt deelnemen stuur dan een mail naar; Regiment.BenT@mindef.nl.

U ontvangt dan de verdere bijzonderheden voor aanmelding.

Veteranendag en gratis vervoer

Beste leden,

Zoals jullie weten is de laatste dag van juni altijd gereserveerd voor de landelijke Veteranendag. Dit jaar wordt deze dag gevierd op 30 juni. U kunt zich daarvoor nu al aanmelden. Dit doet u door naar
https://mijn.veteraneninstituut.nl/ te gaan. Na het inloggen kunt u zich aanmelden. Wij als vereniging streven ernaar om een zo groot mogelijk detachement samen te stellen en gezamenlijk deel te nemen aan het defilé. Vooraf en na afloop kunnen we gezellig bijpraten onder het genot van uiteraard ons “Palmpitje”.

Op https://mijn.veteraneninstituut.nl/ kunt u ook uw gratis treinkaartjes voor 2018 aanvragen. Gezellig er samen op uit.

Met vriendelijke veteranengroet
Henk Bouwknegt