Uitreiking Regimentslegpennig nr. 59 aan SMi R.J.F (John) Hunter

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend,
kent toe de Regimentslegpenning (nr. 59) aan:
 
Sergeant Majoor R.J.F. (John) Hunter
(vm. CSM 11 Bevocie AASLT)
 
 

Wegens:Op woensdag 26 april jl. heeft, na zijn stokoverdracht, Smi R.J.F. (John) Hunter, op dat moment al de vm. CSM 11 Bevocie AASLT uit handen van de Regimentscommandant B&T de Regimentslegpenning (nr. 59) ontvangen.

Hij ontving de Legpenning voor zijn gedurende meerdere jaren zeer actieve inzet voor het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. Hij stond altijd paraat om het Regiment te ondersteunen en stimuleerde o.a. zeer actief de deelname aan Regimentsactiviteiten. Hij heeft een groot gevoel voor; de invulling van tradities, waardering en erkenning voor veteranen en de omgang en waardering voor oudgedienden. Daarnaast heeft hij vele uren geïnvesteerd in de geschiedschrijving van zowel 11 Bevocompagnie AASLT als van het Regiment B&T. Hij was een van de drijvende krachten achter het opnieuw oppakken van de tradities van de voormalige Luchtverplegingscompagnie van het KNIL. Dit in het kader van de recente Airdrop ontwikkelingen binnen de 11e Luchtmobiele Brigade. Het Regiment is hem veel dank verschuldigd.


REGIMENTSDINERS B&T 2017

Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart jl. hebben de respectievelijke Regimentsdiners B&T voor de onderofficieren en officieren plaatsgevonden in Stroe-Garderen.
Meer dan 520 Regimentsgenoten hebben aan twee sfeervolle en heerlijke diners deelgenomen. De entourage, saamhorigheid en kameraadschap waren fantastisch.
Dank aan het catering personeel en alle ondersteunend personeel voor deze mooie avonden – klasse!. Dank ook aan alle deelnemers > tot volgend jaar!!!!

Zie de foto’s voor de sfeerbeelden.

Erecouloir Nationale Dodenherdenking en Prinsjesdag

Beste leden,

Zowel tijdens de Nationale Dodenherdeniking op de Dam (4 mei 2017) als tijdens Prinsjesdag (19 september 2017) is er een mogelijkheid om deel te nemen aan het erecouloir.
Wij mogen als vereniging 6 veteranen opgeven die graag willen deelnemen aan het erecouloir op 4 mei.
Voor Prinsjesdag op 19 september mogen we 12 veteranen opgeven.

Het tenue voor beide evenementen is het officiële veteranen tenue met modeldecoraties of het verenigingstenue (te verkrijgen via de vereniging) met zwarte schoenen en een nette grijze broek (GEEN SPIJKERBROEK).
Na opgave aan het veteranenplatform wordt bekeken welke veteranen daadwerkelijk kunnen deelnemen. Zie onderstaande tekst uit de mail van het VP:

“Wellicht ten overvloede wijs ik u ook nog op het feit dat het opgeven van uw leden niet impliceert dat deze ook daadwerkelijk allen kunnen deelnemen. Dat is afhankelijk van het totaal aantal veteranen dat wordt opgegeven vanuit alle aangesloten veteranenverenigingen. Binnen het VP streven we er naar om een evenredig deel van alle aangemelde veteranen te laten deelnemen, hetgeen er toe kan leiden dat een deel van uw aangemelde veteranen niet kan worden geplaatst. Mede om die reden is het aantal op te geven veteranen voor de Nationale Herdenking op 4 mei gemaximeerd op 6 personen en voor Prinsjesdag 12 personen.”

De opgave voor 4 mei moet uiterlijk op 24-2-2017 bij mij bekend zijn.
De opgave voor Prinsjesdag moet uiterlijk op 27-6-2017 bij mij bekend zijn.

Opgeven kan met een mail aan secretaris@veteranenbent.nl onder vermelding van
Deelname aan Dodenherdenking en/of Prinsjesdag
Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Mailadres
Telefoonnummer
Nummer Veteranenpas

Sluiting Historische Verzameling AAT in Stroe een feit.

Op dinsdag 20 december 2016 is de buitendeur van de Historische Verzameling AAT (vm Korps Motor Dienst en het vm Regiment Aan- en Afvoertroepen) in Stroe door de RC samen met de oudste vrijwilliger de heer Jan Peer (91 jr) definitief gesloten. Ook de overige huidige vrijwilligers, die tot het allerlaatste moment op hun post gebleven zijn, Ton Hoogsteder, Liesbeth Hoogsteder, Hans IJdo, Hans Boetier en Jan Slingerland waren aanwezig. Begin 2017 verhuist de collectie naar Soesterberg. Daar worden de historische stukken en overige zaken, een belangrijk deel van onze regimentsgeschiedenis, met grote zorg opgenomen in de Historische Collectie van het Regiment B&T.

De RC en de RA danken alle vrijwilligers die in het verleden en recent hebben bijgedragen aan de instandhouding van de KMD-AAT collectie!

5 Nieuwe Rode Baretten B&T

Nadat ze ‘s nachts de laatste 25 kilometer in gezelschap van Commandant Landstrijdkrachten Lgen Beulen hadden afgelegd, marcheren afgelopen vrijdagochtend 09 december een groep van 15 officieren en onderofficieren de Oranjekazerne in Schaarsbergen binnen en kregen de Rode Baret uitgereikt.

Een derde van deze VAKOL-groep zijn Regimentsgenoten B&T – 5 B&T toppers!!!. Majoor Jeroen, Eerste-luitenants Max en Bjorn en de sergeanten Floris en Nick hebben de afgelopen maanden na een zwaar opwerktraject en na een hele zware laatste week, bewezen de Rode Baret te verdienen. Een geweldige topprestatie!!

Namens het Regiment van Harte Gefeliciteerd!!
Heel veel succes en plezier in de logistieke AASLT omgeving.

Dank aan vrijwilligers HV AAT en Regimentslegpenning nr. 58 voor Lkol bd Hans Boetier

Op 20 december 2016 wordt de buitendeur van de Historische Verzameling AAT in Stroe door de Regimentscommandant in het bijzijn van de huidige vrijwilligers gesloten. Afgelopen donderdag 1 dec hebben de Regiments-oudste Bgen Solkesz, de RC en de RA aan de vrijwilligers die tot het allerlaatste moment op hun post gebleven zijn, de heren Jan Peer (25 jr vrijwilliger), Ton Hoogsteder (20 jr vrijwilliger) , Hans IJdo (10 jr vrijwilliger), Hans Boetier (10 jr vrijwilliger) en Jan Slingerland (12 jr vrijwilliger) als dank voor hun tomeloze inzet en toewijding voor de HV AAT een diner aangeboden. Op de Zwaluwenberg, de mooie en historische locatie van de IGK , hebben de vrijwilligers genoten van een heerlijk diner. Lkol bd Hans Boetier ontving van de RC voor zijn vele werkzaamheden voor de HVB AAT de Regimentslegpenning.lkol-bd-boetier-legpenning-nr-58

diner-dank-vrijwilligers-hv-aat

Legpenning voor SAP-automatiseringsambassadeur B&TCo

Voor zijn bepalende rol in het laten functioneren van het automatiseringssysteem SAP heeft luitenant-kolonel Bert Huijgen van de directie Materieel en Diensten de legpenning van het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen gekregen. Het juiste gebruik van het SAP vereist inspanning van velen en is randvoorwaardelijk om de materiële gereedheid weer op orde te krijgen.

Overste Huijgen werd geloofd voor zijn ‘gedrevenheid en aanstekelijke enthousiasme’, waarmee hij iedereen ‘stimuleert en motiveert om SAP te omarmen, er pragmatisch mee aan de slag te gaan en er een succes van te maken.
“Bijzonder is dat overste Huijgen zelf van de verbindingsdienst is”lkol-b-huijgen-01

Jubileumjaar 2017 – 25jr 1(NL-BE) Verenigde Naties Transportbataljon

In 2017 is het 25 jaar geleden (1992) dat het 1e Nederlands-Belgisch Transportbataljon in het kader van een missie van de Verenigde Naties – United Nations Protection Force (UNPROFOR) – is geformeerd en de eerste rotaties zijn vertrokken naar Voormalig Joegoslavië. Dit feit willen de diverse veteranen verenigingen en het Regiment B&T niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Om het jubileumjaar op te zetten en inhoud te geven hebben de Vereniging 1 (NL/BE) VN Transport Bataljon, de Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN TBat rotaties T 2 t/m T6, de Veteranenvereniging Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en het Regiment B&T de krachten gebundeld. Op 06 oktober, na de dodenherdenking, is de samenwerking formeel door alle partijen bevestigd, door de ondertekening van de intentieverklaring “Samenwerking Jubileumjaar 25jr 1 (NL/BE) VN Transport Bataljon”.

Voor de overall organisatie van het Jubileumjaar is in onderling overleg een projectorganisatie opgezet. De projectmanager is Luitenant-kolonel bd Sjaak van Zon, zelf UNPROFOR veteraan. Per activiteit is een werkgroep verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering.

Binnenkort wordt op de diverse websites, facebook-pagina’s en in diverse bladen het programma gelanceerd. Zet in ieder geval zaterdag 14 oktober 2017 in uw agenda voor de grote reünie in Garderen-Stroe.

 

herdenking-2016-033

 

herdenking-2016-025