Dodenherdenking 2015

Op donderdag 15 oktober vond de dodenherdenking van het regiment B&T plaats op de Dumoulinkazerne te Soesterberg.
Bij deze de foto’s die op deze dag gemaakt zijn.

Dank ook aan alle eenheden en veteranen die hebben bijgedragen aan een waardige dodenherdenking.

IMG_9429

IMG_9487

IMG_9495

IMG_9510

IMG_9513

IMG_9523

IMG_9514

IMG_9538

IMG_9554

IMG_9573

IMG_9593

IMG_9687

IMG_9689

IMG_9728

IMG_9748

IMG_9772

IMG_9779

IMG_9815

IMG_9855

IMG_9911

Luitenant-generaal B&T Jan Broeks nieuwe directeur-generaal bij NAVO

Luitenant-generaal Jan Broeks (KL) wordt de nieuwe directeur-generaal van de Internationale Militaire Staf (DGIMS) van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Dat is zaterdag 12 september besloten.
Broeks kreeg de steun van de chefs van de defensiestaven van de 28 NAVO-landen tijdens een vergadering in Istanboel. Hij treedt voor 3 jaar aan in juli en volgt de huidige Britse directeur-generaal, air marshall sir Christopher Harper op. Broeks is momenteel nog de Nederlandse Permanente Militaire Vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO en de EU.
De Internationale Militaire Staf is het uitvoerend lichaam van het Militair Comité, de hoogste militaire autoriteit binnen het bondgenootschap.

klik op onderstaande link voor meer info.

Lgen Broeks nw Directeur Generaal IMS bij NAVO

1

Capacity Building Mission Iraq

De 2e rotatie van de missie CBMI (Capacity Building Mission Iraq) is begonnen in mei van dit jaar.
Onze hoofdlocatie is hotel, wat enerzijds luxe en aangenaam is maar anderzijds de militaire structuur zoals wij die kennen bijna geheel ontkracht. In verband met de veiligheid worden louter voornamen gebruikt, zodat bijna niemand meer van elkaar de rang of achternaam weet.
Hoofddoel van de missie is het opleiden en trainen van de Peshmerga, de Koerdische strijders die het, met behulp van de coalitieluchtsteun, behoorlijk succesvol opnemen tegen IS.
Alle te leveren logistieke randvoorwaarden zijn in 1e plaats gebaseerd op het ondersteunen van de trainingscie, daarnaast alle zaken die het leven van het JSD kunnen veraangenamen.

Met een kleine 100 man draaien wij hier de missie CBMI. Hiertussen zitten een aantal “loggies” van de KL; sgt beheerder, sgt distr, 2x kpl log alg, CSM CBMI (geen log fie), van CZSK hebben we een maj J4, en een kpl beheerder Kl V.
De loggies zijn druk, dit zal niemand verbazen. De jongens hebben het druk met de meest uiteenlopende zaken, iedereen helpt iedereen, de logistieke zaken worden samen aangelopen en uitgevoerd.

Daarnaast zijn wij loggies nooit te beroerd om, wanneer er trainers tekort zijn, in te springen om lessen te verzorgen/ ondersteunen.
De missie duurt voor ons nog ruim een maand, dan keren we weer terug naar de Heimat.
Onze laatste logistieke inspanning zal bestaan uit het verhuizen van ons hotel naar het nieuwe, in aanbouw zijnde kamp, tegelijk met alle voorbereidingen voor de opvang en HOTO van/ aan de volgende rotatie en het innemen van de nodige zaken om weer verzendklaar te maken naar NLD.
De volgende rotatie heeft alvast de volgende uitdaging voor de boeg, de inrichting van het internationale kamp, rotatie 3 heeft de twijfelachtige eer om bij binnenkomst direct het kamp te betrekken, de dag van oplevering, hulde!

Smi Klaas Ard
CSM CBMI

New Image5

New Image6

P1010939

P1010941

Stichting Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest.
Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest. Waardering in de vorm van korting met veteranenpas of steun bij het vinden van een baan.

http://onbekendehelden.nl
https://www.facebook.com/onbekendehelden?fref=ts

Oproep:

De Stichting Onbekende Helden heeft ons gevraagd of jullie dit artikel zoveel mogelijk willen delen. Zodat er meer bekendheid komt en de veteranen meer waardering krijgen.

Als er oudgedienden zijn die in het MKB Nederland werkzaam zijn en iets willen betekenen voor de veteranen, kunnen zij contact opnemen met info@onbekendehelden.nl T.a.v. Roy Hulsman

Mvg

de redactie

onbekende-helden-stickers_0

Regimentslegpenning 34 uitgereikt aan Adjudant W.M.F.C. (Walter) Pullens

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.34 aan: Adjudant W.M.F.C. (Walter) Pullens.

Wegens: zijn jarenlange inzet als eerste penningmeester van de Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T), in welke functie hij de jonge startende en onervaren veteranenvereniging financieel naar het huidige niveau van volwassenheid heeft gebracht. Daarnaast heeft adj Pullens al vele jaren zitting in het bestuur van de Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (SHCRB&T).

Adj Pullens is een regimentslid dat zelden op de voorgrond zal treden, maar niet alleen in woord, maar vooral ook in daden laat zien dat hij traditiehandhaving, het bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg (met name voor veteranen) ook daadwerkelijk invulling geeft.

Het regiment is hem veel dank verschuldigd.

Walter Pullens

Uitreiking 33e legpenning Regiment B & T aan Majoor BD J.L Litjens

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.33 aan:

Majoor bd Litjens, J.L.

Wegens: zijn jarenlange inzet als eerste secretaris van de Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T), in welke functie hij een van de drijvende krachten is geweest, die de jonge startende en onervaren veteranenvereniging op de kaart heeft gezet en organisatorisch naar het huidige niveau van volwassenheid heeft gebracht. Maj bd Litjens heeft zich als secretaris van de VVRB&T onderscheiden door een tomeloze inzet, een bovenmatige betrokkenheid en een altijd positief-kritische en loyale houding.
Het regiment is hem veel dank verschuldigd.

Soesterberg, 27-05-2015

Regimentscommandant Regimentsadjudant
Bevoorradings- en Transporttroepen Bevoorradings- en Transporttroepen

W.F. Engelmann P.J.M. Knops

20150527_131432

20150527_131445