Uitstel ISAF Reünie

AFGHANISTAN REÜNIE WORDT UITGESTELD

 

Voortvarend en met veel enthousiasme zijn wij gestart met de voorbereidingen van de grote Afghanistan reünie op 3 oktober 2020. Van veel Afghanistan Veteranen hebben we al berichten gekregen dat ze ontzettend veel zin hadden om hun oude maten weer te ontmoeten. Alle seinen stonden op groen om er een prachtige happening van te maken, totdat het coronavirus ons in haar macht kreeg en we geconfronteerd werden met strenge maatregelen. Het ziet er nu naar uit dat de maatregelen langzamerhand wat versoepeld gaan worden. De 1,5 meter samenleving zal echter nog wel de nodige tijd in beslag nemen. In ieder geval totdat er een werkend vaccin beschikbaar is.
Jammer genoeg  maar realiteitszin hebben we daarom moeten besluiten de reünie uit te stellen tot 2 oktober 2021. We hopen dat het tegen die tijd weer mogelijk zal zijn. Indien de coronamaatregelen onverhoopt nog langer gaan duren beloven we jullie dat het uitstel zeker geen afstel zal zijn.

Met vriendelijke veteranengroet namens het bestuur van,

De Vereniging Veteranen Regiment Bevoorrading – en Transporttroepen

De Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen

De Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

STAY SAFE AND KEEP IN CONTACT

Henk Bouwknegt

Historische Collectie weer geopend voor publiek

C-Landstrijdkrachten heeft na aanleiding van de regeringsmaatregelen van dinsdag 17 november jl. besloten dat de Historische Collecties Logistiek wederom geopend kunnen worden. U bent dus elke maandag en woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur welkom in de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.

In het gebouw van de Historische Collectie B&T bent u verplicht een mondkapje te dragen. Een gratis mondkapje is te verkrijgen bij de ingang (informatiebalie) van de Historische Collectie B&T.

Aanpassing jaarplan VVRB&T i.v.m. Corona crisis

Beste leden,

Het corona virus heeft ons, ondanks een aantal versoepelingen, allemaal nog steeds behoorlijk in de greep. Als bestuur van de VVRB&T hebben we overleg gevoerd over het uitvoeren van activiteiten in de tweede helft van het jaar. Ondanks de hierboven vermelde versoepelingen is de anderhalve meter samenleving voorlopig nog wel van kracht. De berichten uit het kabinet duiden er op dat dit zo zal zijn totdat er een werkend vaccin beschikbaar is. Om deze reden hebben we als bestuur besloten dat de volgende geplande activiteiten niet, of in aangepaste vorm doorgaan.

30 september gaat de sunsetmarch in aangepaste vorm door, maar de geplande activiteit daaromheen in relatie tot ons jubileum gaat niet door.

Ons jubileum jaar zal het volgend jaar uitgebreider worden gevierd.

De Battle Field Tour naar de Ardennen die in oktober zou worden georganiseerd gaat niet door.

De stadswandeling op 7 november gaat vooralsnog door. Hierover zal uiterlijk 1 oktober een definitieve beslissing worden genomen.

Voor wat betreft de ISAF reünie van 3 oktober verwijs ik jullie graag naar een gezamenlijke mededeling van de TD, de MA en B&T

Ik wens jullie allemaal veel gezondheid toe.

Staf safe and keep your distance.

Henk Bouwknegt

Opschorten van alle activiteiten van de VVRB&T

Soesterberg 23-3-2020

Beste leden,

Zojuist heb ik naar de persconferentie van het crisisteam van het kabinet gekeken. Daar zijn nieuwe maatregelen ter bestrijding van het corona virus bekend gemaakt. Eén van de maatregelen houdt in dat alle bijeenkomsten, van welke aard dan ook, verboden zijn tot 1-6-2020. Dat betekent dus dat alle activiteiten van onze vereniging tot 1-6-2020 niet doorgaan.

Voor alle duidelijkheid volgen hieronder de activiteiten die het betreft:

1-4-2020 Vergadering van het Dagelijks Bestuur
8-4-2020 Bestuursvergadering
16-4-2020 Deelname aan de Regimentsdag
4-5-2020 Deelname aan de Nationale Dodenherdeniking
5-5-2020 Deelname aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen
7-5-2020 “Movers” Reünie
12-5-2020 Deelname aan de Regiments Dodenherdenking

Als de omstandigheden het weer mogelijk maken zal het bestuur in vergadering bijeenkomen om de gevolgen voor de periode na 1-6-2020 te bespreken. Uiteraard kunnen aanvullende maatregelen van het kabinet hierop van invloed zijn.

Rest me jullie allemaal veel gezondheid toe te wensen en ik zou zeggen houd afstand en STAY SAFE.

Henk Bouwknegt

Secretaris VVRB&T

Bevrijdingsdefilé Wageningen

Na het succes van de afgelopen  jaren hebben we besloten om op 5 mei 2020 weer deel te nemen aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen. We gaan weer een mooi detachement samenstellen. We nodigen jullie van harte uit om mee te lopen met ons detachement. Naast het defilé valt er op 5 mei veel te beleven in Wageningen.

Tenue: Verenigingstenue: Nette blauwe spijkerbroek, polo/jas en baret.

Je kunt je tot uiterlijk 30 april 2020 via de mail opgeven. secretaris@veteranenbent.nl
De volgende gegevens in ieder geval vermelden:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Emailadres

LATEN WE MET EEN GROOT DETACHEMENT DEELNEMEN, ONS REGIMENT WAARDIG VERTEGENWOORDIGEN EN ER WEER EEN TOPDAG VAN MAKEN.

Vriendelijke veteranengroet
Henk Bouwknegt

Bekendmaking Vaandelopschrift

Beste regimentsgenoot,

Vandaag is officieel aangekondigd dat ons regiment het vaandelopschrift:
Zuid-Afghanistan 2006-2011” is toegekend.

Zoals u weet is ons regiment vanaf 2006 tot 2011 ingezet in Afghanistan voor de missie International Security Assistance Force, kortweg ISAF genoemd. In totaal kent ons regiment uit die periode ruim 2510 veteranen die op diverse wijze zijn ingezet, zowel binnen als buiten de compound. Als onderdeel van konvooien, patrouilles en op Forward Logistic Bases. Maar ook voor beheer en bevoorrading op de compounds. Veelal was dit niet zonder gevaar. Zo zijn collegae betrokken geweest bij TICs (Troops in Contact) en beschietingen op konvooien en op compounds. De gewonde collegae tijdens de missie zijn hiervan het treurige bewijs.

Voor de toenmalige regimentscommandant kolonel Gerard van Kuijck voldoende redenen om namens het regiment een verzoek in te dienen voor het vaandelopschrift
Zuid-Afghanistan 2006 – 2011.” Vele uren van lezen, speuren, gesprekken voeren en schrijven liggen ten grondslag aan dit verzoek. Vaak in de avonduren of weekenden hebben velen van ons een bijdrage geleverd aan dit verzoek, wat vervolgens weer gecontroleerd en geverifieerd moest worden.

Het verzoek is door de Traditie Commissie Krijgsmacht (TCK) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) beschouwd, bestudeerd en gewogen. Maanden van wachten op een positief antwoord gingen voorbij en nu is het positieve resultaat bekend gesteld in de Staatscourant van vandaag.

Dit is een belangrijke waardering voor het regiment en de veteranen van deze missie voor hun bijdrage en inzet gedurende deze missie. Ik feliciteer u hiermee allen van harte.

Mijn dank gaat uit naar alle regimentsgenoten die een bijdrage hebben geleverd aan deze voordracht en de moeite hebben genomen hun ervaring aan het papier toe te vertrouwen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn voorganger, kolonel Gerard van Kuijck en regimentsadjudant Aad van Grevenbroek, die een belangrijk deel van het werk hebben geleverd de afgelopen jaren.

In de commandantenlijn zal worden gecommuniceerd hoe e.e.a. verder uitgevoerd gaat worden. De verwachting is dat pas in 2020 het vaandel opschrift zal worden uitgereikt door Zijne Majesteit de Koning.

Ik feliciteer u mede namens de regimentsoudste en regimentsadjudant met dit heugelijke feit.

Met vriendelijke regimentsgroet,

Commandant Regiment B&T

H.Plenk

Luitenant-kolonel

BFT IEPER

Beste Veteraan,

De BFT IEPER gaat definitief door van 18 tot en met 20 oktober 2019

Programma:
18-10-2019
10.00 uur Vertrek vanaf Soesterberg
11.30 uur Stop opstapplaats Breda
circa 17.00 uur Aankomst bij The Salient (hostel/”jeugdherberg”) in het centrum van IEPER
circa 19.00 uur Aantreden bij de Menenpoort voor de last post
20.00-21.00 uur Ceremonie bij de Menenpoort (deelname als detachement aangevraagd – inclusief toef/kranslegging)
Asl vrij programma
Diner (op eigen gelegenheid/kosten) voor of na de ceremonie

19-10-2019
08.00 uur Reveille en ontbijt
circa 09.30 uur Aanvang rondrit omgeving Ieper
circa 12.00 uur Lunch (op eigen kosten)ergens onderweg
circa 13.30 uur Bezoek museum Passchendaele 1917.
circa 15.00 uur Vervolg rondrit
circa 17.00/18.00 uur Aankomst The Salient
asl vrij programma
Diner (op eigen gelegenheid/kosten)

20-10-2019
08.00 uur Reveille en ontbijt
10.00 uur Bezoek museum Flanders Fields
12.00 uur Terugverplaatsing naar Soesterberg via opstapplaats Breda

De kosten hebben we weer laag kunnen houden en bedragen € 90 per persoon. Dit is inclusief vervoer, 2 x overnachting, 2 x ontbijt en bezoek 2 musea.

De maximale deelname aan de BFT bedraagt 50 personen, waarbij degenen die hebben vooringeschreven voorrang hebben. Daarna is het wie het eerst komt het eerst maalt. Degenen met een voorinschrijving moeten wel een definitieve inschrijving doen (zie hier onder).

De overnachting vindt plaats in The Salient. De meesten zullen de nacht doorbrengen op een 6 tot 10 persoonskamer. Voor (echt)paren is er beperkt tweepersoonskamer beschikbaar. Bij inschrijving s.v.p. aangeven of een tweepersoonskamer gewenst is. Om twee redenen hebben we voor The Salient gekozen en niet voor hotels. Ten eerste kunnen we hierdoor de prijs betaalbaar houden voor iedereen en ten tweede hebben we dan de hele groep bij elkaar.

Aanmeldingen kunt u sturen aan secretaris@veteranenbent.nl onder gelijktijdige betaling op IBANNL58INGB0002366552 ten name van Penningmeester Vereniging Veteranen Bevoorradings- en Transporttroepen onder vermelding van “BFT 2019”.

S.v.p. zo spoedig mogelijk inschrijven i.v.m. definitieve reserveringen.

Met vriendelijke Veteranengroet
Henk Bouwknegt

Battlefieldtour

BATTLEFIELDTOUR (BFT) IEPER 18/19/20 OKTOBER 2019

Na twee succesvolle ééndaagse BFT’s zijn de voorbereidingen voor een meerdaagse BFT in volle gang. De keuze is gevallen op IEPER. De bedoeling is dat we op vrijdag 18 oktober vertrekken naar IEPER. Waar we gaan overnachten is nog niet bekend en dat is zeker ook afhankelijk van het aantal deelnemers. Na aankomst is de planning dat we ’s avonds als detachement deelnemen aan de Last Post bij de Menenpoort. De zaterdag wordt een rondreis in de buurt van IEPER gehouden langs een aantal interessante locaties en bezoeken we ook het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke. Voordat we op zondag de terugreis aanvaarden, bezoeken we eerst nog het museum Flanders Fields in IEPER. Naast het educatieve deel is er uiteraard volop gelegenheid om gezellig met elkaar te eten en een Belgische pint te drinken.

Om deze trip op een goede manier te kunnen organiseren is het wel noodzakelijk dat we weten hoeveel mensen er meegaan. Daarom vragen we jullie om voor 1 mei 2019 bij de secretaris (secretaris@veteranenbent.nl) aan te geven of je mee wilt. Dit beschouwen wij als een intentie om deel te nemen. De definitieve inschrijving zal dan daarna plaats vinden als alle details geregeld zijn, zodat we jullie ook de kosten kunnen vertellen.