Bekendmaking Vaandelopschrift

Beste regimentsgenoot,

Vandaag is officieel aangekondigd dat ons regiment het vaandelopschrift:
Zuid-Afghanistan 2006-2011” is toegekend.

Zoals u weet is ons regiment vanaf 2006 tot 2011 ingezet in Afghanistan voor de missie International Security Assistance Force, kortweg ISAF genoemd. In totaal kent ons regiment uit die periode ruim 2510 veteranen die op diverse wijze zijn ingezet, zowel binnen als buiten de compound. Als onderdeel van konvooien, patrouilles en op Forward Logistic Bases. Maar ook voor beheer en bevoorrading op de compounds. Veelal was dit niet zonder gevaar. Zo zijn collegae betrokken geweest bij TICs (Troops in Contact) en beschietingen op konvooien en op compounds. De gewonde collegae tijdens de missie zijn hiervan het treurige bewijs.

Voor de toenmalige regimentscommandant kolonel Gerard van Kuijck voldoende redenen om namens het regiment een verzoek in te dienen voor het vaandelopschrift
Zuid-Afghanistan 2006 – 2011.” Vele uren van lezen, speuren, gesprekken voeren en schrijven liggen ten grondslag aan dit verzoek. Vaak in de avonduren of weekenden hebben velen van ons een bijdrage geleverd aan dit verzoek, wat vervolgens weer gecontroleerd en geverifieerd moest worden.

Het verzoek is door de Traditie Commissie Krijgsmacht (TCK) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) beschouwd, bestudeerd en gewogen. Maanden van wachten op een positief antwoord gingen voorbij en nu is het positieve resultaat bekend gesteld in de Staatscourant van vandaag.

Dit is een belangrijke waardering voor het regiment en de veteranen van deze missie voor hun bijdrage en inzet gedurende deze missie. Ik feliciteer u hiermee allen van harte.

Mijn dank gaat uit naar alle regimentsgenoten die een bijdrage hebben geleverd aan deze voordracht en de moeite hebben genomen hun ervaring aan het papier toe te vertrouwen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn voorganger, kolonel Gerard van Kuijck en regimentsadjudant Aad van Grevenbroek, die een belangrijk deel van het werk hebben geleverd de afgelopen jaren.

In de commandantenlijn zal worden gecommuniceerd hoe e.e.a. verder uitgevoerd gaat worden. De verwachting is dat pas in 2020 het vaandel opschrift zal worden uitgereikt door Zijne Majesteit de Koning.

Ik feliciteer u mede namens de regimentsoudste en regimentsadjudant met dit heugelijke feit.

Met vriendelijke regimentsgroet,

Commandant Regiment B&T

H.Plenk

Luitenant-kolonel

Een sfeerbeeld uit onze rijke historie: Het draaide bij de landmacht niet alleen om combat!

Als logistici hebben wij wel eens de indruk dat het binnen de landmacht vooral of in ieder geval heel vaak draait om combat, waarbij de wapens zoals artillerie, cavalerie en infanterie worden gezien als de helden van het slagveld, die de kastanjes uit het vuur moeten halen. In deze editie wil ik aantonen dat zij die aan de top stonden of geacht werden in de toekomst tot die top te behoren wel degelijk ook aandacht (moesten) besteden aan logistiek. In de archieven trof ik een boekwerk aan waarin de logistieke opstellen van de leerlingen van de Hogere Krijgsschool studiejaar 1956/1958 zijn opgenomen.

BFT IEPER

Beste Veteraan,

De BFT IEPER gaat definitief door van 18 tot en met 20 oktober 2019

Programma:
18-10-2019
10.00 uur Vertrek vanaf Soesterberg
11.30 uur Stop opstapplaats Breda
circa 17.00 uur Aankomst bij The Salient (hostel/”jeugdherberg”) in het centrum van IEPER
circa 19.00 uur Aantreden bij de Menenpoort voor de last post
20.00-21.00 uur Ceremonie bij de Menenpoort (deelname als detachement aangevraagd – inclusief toef/kranslegging)
Asl vrij programma
Diner (op eigen gelegenheid/kosten) voor of na de ceremonie

19-10-2019
08.00 uur Reveille en ontbijt
circa 09.30 uur Aanvang rondrit omgeving Ieper
circa 12.00 uur Lunch (op eigen kosten)ergens onderweg
circa 13.30 uur Bezoek museum Passchendaele 1917.
circa 15.00 uur Vervolg rondrit
circa 17.00/18.00 uur Aankomst The Salient
asl vrij programma
Diner (op eigen gelegenheid/kosten)

20-10-2019
08.00 uur Reveille en ontbijt
10.00 uur Bezoek museum Flanders Fields
12.00 uur Terugverplaatsing naar Soesterberg via opstapplaats Breda

De kosten hebben we weer laag kunnen houden en bedragen € 90 per persoon. Dit is inclusief vervoer, 2 x overnachting, 2 x ontbijt en bezoek 2 musea.

De maximale deelname aan de BFT bedraagt 50 personen, waarbij degenen die hebben vooringeschreven voorrang hebben. Daarna is het wie het eerst komt het eerst maalt. Degenen met een voorinschrijving moeten wel een definitieve inschrijving doen (zie hier onder).

De overnachting vindt plaats in The Salient. De meesten zullen de nacht doorbrengen op een 6 tot 10 persoonskamer. Voor (echt)paren is er beperkt tweepersoonskamer beschikbaar. Bij inschrijving s.v.p. aangeven of een tweepersoonskamer gewenst is. Om twee redenen hebben we voor The Salient gekozen en niet voor hotels. Ten eerste kunnen we hierdoor de prijs betaalbaar houden voor iedereen en ten tweede hebben we dan de hele groep bij elkaar.

Aanmeldingen kunt u sturen aan secretaris@veteranenbent.nl onder gelijktijdige betaling op IBANNL58INGB0002366552 ten name van Penningmeester Vereniging Veteranen Bevoorradings- en Transporttroepen onder vermelding van “BFT 2019”.

S.v.p. zo spoedig mogelijk inschrijven i.v.m. definitieve reserveringen.

Met vriendelijke Veteranengroet
Henk Bouwknegt

Battlefieldtour

BATTLEFIELDTOUR (BFT) IEPER 18/19/20 OKTOBER 2019

Na twee succesvolle ééndaagse BFT’s zijn de voorbereidingen voor een meerdaagse BFT in volle gang. De keuze is gevallen op IEPER. De bedoeling is dat we op vrijdag 18 oktober vertrekken naar IEPER. Waar we gaan overnachten is nog niet bekend en dat is zeker ook afhankelijk van het aantal deelnemers. Na aankomst is de planning dat we ’s avonds als detachement deelnemen aan de Last Post bij de Menenpoort. De zaterdag wordt een rondreis in de buurt van IEPER gehouden langs een aantal interessante locaties en bezoeken we ook het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke. Voordat we op zondag de terugreis aanvaarden, bezoeken we eerst nog het museum Flanders Fields in IEPER. Naast het educatieve deel is er uiteraard volop gelegenheid om gezellig met elkaar te eten en een Belgische pint te drinken.

Om deze trip op een goede manier te kunnen organiseren is het wel noodzakelijk dat we weten hoeveel mensen er meegaan. Daarom vragen we jullie om voor 1 mei 2019 bij de secretaris (secretaris@veteranenbent.nl) aan te geven of je mee wilt. Dit beschouwen wij als een intentie om deel te nemen. De definitieve inschrijving zal dan daarna plaats vinden als alle details geregeld zijn, zodat we jullie ook de kosten kunnen vertellen.

Algemene Ledenvergadering VVRB&T

Hierbij nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 februari 2019. Voorafgaand aan de ALV willen we graag met u het Nationaal Militair Museum (NMM) bezoeken. Aangezien u allen (op een enkeling na) veteraan bent, heeft u een veteranenpas en daarom gratis toegang tot het museum. Na een heerlijke kop koffie op kosten van de vereniging kunnen we met z’n allen genieten van al het moois dat het NMM te bieden heeft.

Vooruitlopend op de agenda willen wij u er op wijzen dat de volgende bestuursmutaties aan de orde zijn:

Naam Functie Herkiesbaar Voorstel bestuur invulling vacature

Hans Schulz Voorzitter Ja
Harold van Kasteren Evenementen Nee Vacature laten
Marc de Voogd Evenementen Ja
Jeroen Hoeksel PR/Communicatie Ja
Marc Souman PR/Communicatie Ja
Henk Plenk Ledenwerving Nee André Leurs
Ger Achterhof Advieseur Ja
Vacature Algemeen Michel Roest

Conform het huishoudelijk regelement (artikel 5.5 en 5.6) kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen door tenminste tien leden. Deze voordracht dient uiterlijk 6-2-2019 in het bezit te zijn van de secretaris.

De vergaderstukken worden u, na opgave van deelname, digitaal toegezonden.

Programma:
10.15 uur Ontvangst met een kopje koffie in het Nationaal Militair Museum (NMM)
10.30- 12.30 uur Rondgang door het NMM
13.00 uur ontvangst in het VOC
13.30 uur Aanvang ALV met aansluitend een borrel op eigen kosten

Uw deelname dient u, per email aan mij door te geven (secretaris@veteranenbent.nl), zodat ik u de vergaderstukken uiterlijk 1 week voor de ALV kan mailen. Wilt u bij de opgave expliciet aangeven of u deelneemt aan het bezoek aan het NMM en de ALV of alleen aan de ALV.

Henk Bouwknegt
Secretaris

KERSTCONCERT

Namens de korpscommandant van de MA mogen we jullie uitnodigen voor een kerstconcert. Ik verwijs naar onderstaande tekst.

Het is mij een groot genoegen u, evt. partner, familie en/of vrienden uit te nodigen voor de kerstshow Holidays Are Coming van het 50-koppige militaire orkest FKNR.
Dit jaar heeft het concert een verrassende opzet en zal het concert worden opgeluisterd door de zangeressen Lois Lane.

Op deze avond wordt een gevarieerd programma gepresenteerd met aansprekende muziek. Deze kerstshow is de ideale start in aanloop naar de kerst 2018, een show om met familie en vrienden naartoe te gaan om je te laten onderdompelen en verrassen in een avond van herkenbare en meezingbare kerst hits uit verschillende decennia.

Zowel voor als na afloop van het concert is er gelegenheid om elkaar de hand te schudden onder het genot van een drankje.

Het concert zal plaatsvinden op donderdagavond 20 december 2018 in:

Theater De Kring
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
Aanvang: 20.00 uur

Ik verzoek u vriendelijk om voor maandag 10 december per mail de gratis kaarten te bestellen. De mail kunt u sturen naar FKNR.in.concert@gmail.com o.v.v. naam en aantal kaarten. De kaarten worden bij de ingang van de zaal op 20 december aan u uitgereikt.

Graag tot ziens op donderdag 20 december 2018!

Regimentsdodenherdenking 2018

Beste leden,

Op donderdag 4 oktober 2018 zal in Soesterberg, de jaarlijkse dodenherdenking van het Regiment worden gehouden. Tijdens deze herdenking zullen alle in WO-II, Indië, Korea, Libanon, Vm. Joegoslavië en Eritrea omgekomen AAT-, Intendance- en B&T-militairen worden herdacht.

Als VVRB&T nemen we deel aan deze dodenherdenking. Net als vorig jaar doen we dat met een ingetreden detachement. Graag nodigen we jullie hiervoor uit. De herdenking vindt plaats bij ons monument op de Du Moulinkazerne, Zeisterspoor 19, 3769 AP, te Soesterberg.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 – 10.15        Pendeldienst van NS-station Amersfoort (uitgang zuidzijde – Stationsplein) naar Du Moulinkazerne te Soesterberg
09.30 – 10.30        Ontvangst in de Theaterzaal – gebouw D-11
10.45                      Plaatsen innemen op de appèlplaats
11.00 – 12.30         Herdenkingsceremonie
12.45 – 15.00         Rijstmaaltijd – samenzijn met een drankje
14.00 – 15.30         Pendeldienst naar NS-station Amersfoort (15.30 uur laatste bus)

Het tenue voor deze gelegenheid is:
Militairen: DT 2 (modeldecoraties – dragen van de blauwe baret is voor VN-veteranen toegestaan)
Niet actieve veteranen: Verenigingstenue (vereningingspolo / verenigingsjas / baret / blauwe spijkerbroek) of officieel veteranentenue.

Uw deelname s.v.p. doorgeven voor 22 september 2018 aan Henk Bouwknegt op het volgende e-mailadres: secretaris@veteranenbent.nl.
Graag de volgende gegevens vermelden:
Naam
Deelname aan detachement ja/nee
Tribuneplaats ja/nee
Deelname maaltijd ja/nee

Met vriendelijke veteranengroet

Henk Bouwknegt

Klik

Battlefieldtour en wijnproeverij 2018

Als iets voor de tweede keer georganiseerd wordt mag dat wat mij betreft een traditie worden genoemd. Dus zal op 19 oktober 2018 de traditionele VVRB&T Battlefieldtour (BFT) worden georganiseerd. Vorig jaar hebben we ons onder leiding van Ruud Slangen verdiept in de operatie Market Garden. Dit jaar gaar de strijd verder en wel in oostelijke richting. De operatie VERITABLE zal centraal staan. We beginnen de dag met een ontvangst met koffie en appelgebak bij het bevrijdingsmuseum in Groesbeek. (Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek). Na de koffie maakt u kennis met onze begeleider van de dag, Lkol bd Wouter Hagemeijer. Wouter heeft tijdens zijn diensttijd lange tijd gewerkt bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en staat bekend als een zeer kundige en enthousiaste gids. Hij zal eerst een inleiding verzorgen over de operatie, waarna we instappen in de bus om in het veld uitleg te krijgen bij de verschillende facetten van de operatie. Wouter zal met name ook aandacht schenken aan de logistieke aspecten. Na een bezoek aan het Britse ereveld in het Reichswald komen we om ongeveer 16.00 uur terug bij het bevrijdingsmuseum. U kunt dan op individuele basis nog het museum bekijken. Neem uw museumkaart dus mee, anders bedraagt de toegang € 5,-.
Aansluitend zal er door Marc Souman een wijnproeverij worden georganiseerd. Waar, hoe en tot hoe laat blijft nog een verassing.

Globale programma:
10.00                                  Ontvangst in het bevrijdingsmuseum
10.30                                  Inleiding door Wouter Hagemeijer
11.00                                  Start BFT
16.00                                  Einde BFT / bezoek museum op individuele basis
17.00                                  Verplaatsen naar locatie Wijnproeverij

Tijdens de BFT is er helaas geen gelegenheid om ergens de lunch te gebruiken. Wij adviseren jullie dan ook een lunchpakket mee te nemen. Uiteraard zal tijdens de wijnproeverij gezorgd worden voor de nodige hapjes.

Je kunt je opgeven voor de BFT en wijnproevrij door voor 5 oktober 2018 een mail te sturen aan secretaris@veteranenbent.nl. De kosten bedragen voor de BFT €15,- per persoon (inclusief ontvangst en busvervoer) en voor de wijnproeverij € 17,50. Je kunt je uiteraard ook opgeven voor één van de twee activiteiten.
Minimale deelname aan de BFT bedraagt 20 personen en het maximum is gesteld op 50 personen. U mag uiteraard ook een introducee meenemen.