Uitreiking 32e Regimentslegpenning aan Lkol van der Tuin

 

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.32 aan:

Luitenant-kolonel van der Tuin, P.G.

Wegens:

Luitenant-kolonel P.G. van der Tuin heeft in zijn functie als Commandant van 200 Bevoorradings- en Transportbataljon gedurende meerdere jaren een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van het Regiment. Hij heeft zich er persoonlijk voor ingespannen dat het Regiment de ruimte kreeg om aan traditiehandhaving te doen, de saamhorigheid te bevorderen en aan bijzondere personeelszorg te doen, met name gericht op onze veteranen.

Enkele voorbeelden zijn de gelegenheid om als regiment deel te nemen aan bataljonsactiviteiten, de stimulering van de deelname aan de Regimentsdiners, de morele, financiële en personele ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de recent gehouden Regimentsdag 2014, de organisatie en uitvoering van beëdigingen, de jaarlijkse Dodenherdenking en de samenstelling van detachementen voor de Nederlandse Veteranendag.

Ook heeft hij zeer veel tijd en energie gestoken in de reorganisatie van het bevoorradings-, transport- en dienstenveld en zo van een potentieel significante dreiging alsnog een verantwoord resultaat weten te maken, waarbij erg veel zorg is besteed aan de positie en de toekomst van het personeel, overwegend regimentsgenoten, maar daar niet toe beperkt.

Tot slot heeft hij een onvergetelijke indruk gemaakt door tijdens de Regimentsfeestavond van 2013 met zijn ondercommandanten en veel kaderleden zijn manschappen ‘vrij’ te houden en zelf ook met een bruisend enthousiasme in de bediening te gaan staan.

Luitenant-kolonel van der Tuin heeft niet alleen aangetoond dat hij als commandant doortastend en inspirerend is, maar ook dat hij een vriend en belangenbehartiger is van ons Regiment.

Soesterberg, 16 januari 2015

Regimentscommandant RegimentsadjudantBevoorradings- en Transporttroepen Bevoorradings- en Transporttroepen

W.F. Engelmann

P.J.M. Knops

 

20150116_104810-300x225

Uitreiking 31e Regimentslegpenning aan Lkol Huiskes

 

 

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.31 aan:

Luitenant-kolonel Huiskes, M.A.

Wegens:

Luitenant-kolonel M.A. Huiskes heeft in zijn functie als Commandant van 100 Bevoorradings- en Transportbataljon gedurende meerdere jaren een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van het Regiment. Hij heeft zich er persoonlijk voor ingespannen dat het Regiment de ruimte kreeg om aan traditiehandhaving te doen, de saamhorigheid te bevorderen en aan bijzondere personeelszorg te doen, met name gericht op onze veteranen.

Enkele voorbeelden zijn de gelegenheid om als regiment deel te nemen aan bataljonsactiviteiten, de stimulering van de deelname aan de Regimentsdiners, de morele, financiële en personele ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de recent gehouden Regimentsdag 2014, de organisatie en uitvoering van beëdigingen, de jaarlijkse Dodenherdenking en de samenstelling van detachementen voor de Nederlandse Veteranendag.

Ook heeft hij zeer veel tijd en energie gestoken in de reorganisatie van het bevoorradings-, transport- en dienstenveld en zo van een potentieel significante dreiging alsnog een verantwoord resultaat weten te maken, waarbij erg veel zorg is besteed aan de positie en de toekomst van het personeel, overwegend regimentsgenoten, maar daar niet toe beperkt.

Tot slot heeft hij een onvergetelijke indruk gemaakt door tijdens de Regimentsfeestavond van 2013 met zijn ondercommandanten en veel kaderleden zijn manschappen ‘vrij’ te houden en zelf ook met een bruisend enthousiasme in de bediening te gaan staan.

Luitenant-kolonel Huiskes heeft niet alleen aangetoond dat hij als commandant doortastend en inspirerend is, maar ook dat hij een vriend en belangenbehartiger is van ons Regiment.

Soesterberg, 16 januari 2015

Regimentscommandant RegimentsadjudantBevoorradings- en Transporttroepen Bevoorradings- en Transporttroepen

W.F. Engelmann

P.J.M. Knops

 

20150116_104754-300x225

Regimentsknopen voor het DT

Soesterberg, 13 januari 2015

Geachte collega,

Namens het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen mag ik u de nieuwe Regimentsknopen voor het DT aanbieden.

Voor het DT heren bestaat de set uit vier knopen groot en zes knopen klein en voor het DT dames bestaat de set uit zeven knopen klein.

Kleine herstelwerkzaamheden worden door de man / vrouw zelf verricht, het is niet mogelijk om de knopen door het KPU bedrijf te laten vervangen.

De kosten voor een setje bedragen € 5.- voor een heren DT en € 4,50 voor een dames DT. De collega`s die werkzaam zijn bij het B&T CO en bij 11 BEVOCIE AASLT kunnen contact opnemen met hun CSM.

B&T collega`s van andere eenheden en veteranen kunnen contact opnemen met de RA via de mail : pjm.knops@mindef.nl.

De knopen zullen ook te koop zijn tijdens de regimentsdiners op 9 en 10 april a.s. te Stroe.

Ik hoop dat deze knopen zullen bijdragen aan ONS Regimentsgevoel en wens u veel plezier met de nieuwe aanwinst.

AOOI Paul Knops

 

 

 

 

Nationale Dodenherdenking op de Dam op 4 mei 2015

Op maandag 4 mei 2015 is de jaarlijkse Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Onze vereniging kan  een detachement afvaardigen van  maximaal 6 leden (moet veteraan zijn).

Inschrijving via onderstaand formulier is mogelijk tot 25 februari 2015 (deelname op volgorde van binnenkomst).

 

Regels voor deelname:

Uitgangspunt is dat het veteranendetachementen ALLEEN uit veteranen bestaat. Gelet op de vooralsnog onberekenbare weersomstandigheden en de fysiek zware belasting van mogelijk 4 uren exclusief reistijd, dient de potentiële deelne(e)m(st)er hier vooraf over te worden geïnformeerd.

Het tenue voor de deelnemers van het veteranencontingent is het door de vereniging voorgeschreven verenigingstenue, waarbij onderscheiding(en) in modelformaat mogen worden gedragen.

De aangewezen leden van het veteranencontingent zullen tijdig de noodzakelijke informatie ontvangen en zullen tijdig het vrij vervoerbewijs NS toegezonden krijgen. Andere vormen van vervoer kunnen niet worden gedeclareerd.

 

Gezien het vaak grote aantal belangstellenden impliceert opgave helaas NIET altijd deelname. Om organisatorische redenen ontvangen uitsluitend de geselecteerde deelnemers ontvangen bericht van het Bureau VP. De overige aanmeldingen worden in het reservebestand opgenomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

OPROEP IN KADER

Veteranen gezocht voor Nationale Herdenking 2015

Wilt u in 2015 deel uitmaken van het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteranen Platform en het Veteraneninstituut zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het erecouloir van veteranen. Deze organisaties willen alle veteranen die hiertoe in staat zijn de kans geven om deel te nemen.

Veteranen die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij het Veteranen Platform, kunnen zich aanmelden bij hun vereniging.

Voorwaarden:

U bent veteraan

U bent lid van een vereniging die deel uit maakt van het Veteranen Platform

U heeft (in principe) niet eerder deelgenomen aan het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op de Dam

U kunt ter voorbereiding aanwezig zijn op beide voorbereidingsbijeenkomsten:

Zaterdag 21 maart 2015 in Doorn

Zaterdag 18 april 2015 in Amsterdam

U bent op zaterdag 4 mei de gehele dag beschikbaar

U bent in het bezit van uw grootmodel medailles.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Meld u dan aan vóór 22 februari 2015 bij de secretaris van uw vereniging.

Personen die zich in voorgaande jaren hebben aangemeld maar niet zijn geselecteerd, kunnen zich opnieuw aanmelden.

We willen graag een zo divers mogelijke groep veteranen op de Dam plaatsen. Jonge marine-, land- , luchtmacht- en marechausseeveteranen worden daarom uitdrukkelijk aangemoedigd om zich aan te melden.

[contact-form-7 404 "Not Found"]