Commando-overdracht JSD in Mali

Zaterdag 02 april was het een schild, zondag 03 april een speer met vlag. De overdracht van het verschillende eenheidssymbolen drukken hetzelfde uit: commando’s gingen over op nieuwe leiders!
2 detachementen wisselden dit weekend van commando op Kamp Castor in Mali. Op zaterdag was dat het Joint Support Detachment (JSD), zondag het Contingentscommando (CONTCO).

Het JSD zorgt voor alle ondersteunende taken voor de Nederlandse en Duitse eenheden in Mali. Vertrekkend commandant majoor Jan-Willem benadrukte het diverse karakter van de eenheid.
Logistiek, genie, maar ook bijvoorbeeld het leveren van sportfaciliteiten of het Sociaal Medisch Team. Al deze ondersteunende taken werden met succes vervuld.
Majoor Jan krijgt het commando over een gecombineerd Duits-Nederlandse eenheid. Duitsland stationeert 2 eenheden op het kamp. Daarom wordt de ondersteuning gemeenschappelijk uitgevoerd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie