Kooprecht gewezen militairen

Extract uit de gegevens van het KPU bedrijf van het Ministerie van Defensie

Procedure:

6.10. Kooprecht gewezen militairen.

6.10.1. Gewezen militairen met recht op koop zijn zij, die op de datum van eervol ontslag, minstens 15 jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord. Voor bepaling van de 15 jaar telt de tijd als dienstplichtige mee.

6.10.2. Procedure ter verkrijging van kooprecht

6.10.2.1. Er moet schriftelijk contact worden opgenomen met het bureau Klantenservice.

Adres:

Antwoordnummer 3000
3760 XA Soest.

Onder vermelding van:

Voormalig krijgsmachtdeel
Toenmalig registratienummer / ID nummer
Huidig adres
Waar mogelijk aangevuld met een kopie van de ontslagbeschikking.

6.10.2.2. Na ontvangst van deze gegevens krijgt betrokkene een maatneemformulier, LF17535 toegestuurd. Na invulling, retourneren naar het bureau Klantenservice.
Na verwerking gegevens ontvangt betrokkene op huisadres een Koop bestelformulier KPU-bedrijf LF17533, waarop die artikelen vermeld staan waarvoor hij kooprecht (pakketrecht) heeft en een brief met zijn persoonlijke koopcode.

6.10.2.3. Met het koopformulier en de persoonlijke koopcode kan betrokkene voor die kooprechtartikelen orders indienen bij het bureau Klantenservice.

6.10.2.4. Betaling geschiedt door verzending factuur aan rechthebbende

6.10.2.5. Indien betrokkene nog directe relaties heeft met “militaire functies” en hiervoor andere kledingstukken moet dragen dan waarvoor hij pakketrecht heeft gekregen, dan dient hierover contact te worden opgenomen met het Kabinet van het betreffende KMD (men dient voor overige militaire kleding gemilitariseerd te zijn).

 

Contactgegevens KPU bedrijf:

Bezoekadres: Het Zeisterspoor 10, 3769 AP Soesterberg

Postadres: Antwoordnummer 3000, 3760 XA Soest

Telefoon Klantservice: 0800-2358400 (0800-BEL8400)

Telefoon vanuit het buitenland: 0031-334228728

KPN (033) 466 2350 vanuit het buitenland 0031-334662350