Nationale Dodenherdenking op de Dam op 4 mei 2015

Op maandag 4 mei 2015 is de jaarlijkse Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Onze vereniging kan  een detachement afvaardigen van  maximaal 6 leden (moet veteraan zijn).

Inschrijving via onderstaand formulier is mogelijk tot 25 februari 2015 (deelname op volgorde van binnenkomst).

 

Regels voor deelname:

Uitgangspunt is dat het veteranendetachementen ALLEEN uit veteranen bestaat. Gelet op de vooralsnog onberekenbare weersomstandigheden en de fysiek zware belasting van mogelijk 4 uren exclusief reistijd, dient de potentiële deelne(e)m(st)er hier vooraf over te worden geïnformeerd.

Het tenue voor de deelnemers van het veteranencontingent is het door de vereniging voorgeschreven verenigingstenue, waarbij onderscheiding(en) in modelformaat mogen worden gedragen.

De aangewezen leden van het veteranencontingent zullen tijdig de noodzakelijke informatie ontvangen en zullen tijdig het vrij vervoerbewijs NS toegezonden krijgen. Andere vormen van vervoer kunnen niet worden gedeclareerd.

 

Gezien het vaak grote aantal belangstellenden impliceert opgave helaas NIET altijd deelname. Om organisatorische redenen ontvangen uitsluitend de geselecteerde deelnemers ontvangen bericht van het Bureau VP. De overige aanmeldingen worden in het reservebestand opgenomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

OPROEP IN KADER

Veteranen gezocht voor Nationale Herdenking 2015

Wilt u in 2015 deel uitmaken van het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteranen Platform en het Veteraneninstituut zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het erecouloir van veteranen. Deze organisaties willen alle veteranen die hiertoe in staat zijn de kans geven om deel te nemen.

Veteranen die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij het Veteranen Platform, kunnen zich aanmelden bij hun vereniging.

Voorwaarden:

U bent veteraan

U bent lid van een vereniging die deel uit maakt van het Veteranen Platform

U heeft (in principe) niet eerder deelgenomen aan het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op de Dam

U kunt ter voorbereiding aanwezig zijn op beide voorbereidingsbijeenkomsten:

Zaterdag 21 maart 2015 in Doorn

Zaterdag 18 april 2015 in Amsterdam

U bent op zaterdag 4 mei de gehele dag beschikbaar

U bent in het bezit van uw grootmodel medailles.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Meld u dan aan vóór 22 februari 2015 bij de secretaris van uw vereniging.

Personen die zich in voorgaande jaren hebben aangemeld maar niet zijn geselecteerd, kunnen zich opnieuw aanmelden.

We willen graag een zo divers mogelijke groep veteranen op de Dam plaatsen. Jonge marine-, land- , luchtmacht- en marechausseeveteranen worden daarom uitdrukkelijk aangemoedigd om zich aan te melden.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]