Adjudant Berkers nieuwe Regimentsadjudant.

07/04/2021

Afgelopen week is bekend geworden dat de Adjudant Hans Berkers de Adjudant Marcel Blok in de functie van Regimentsadjudant gaat opvolgen medio juni dit jaar. De adjudant Blok wordt overgeplaatst naar de KMS als pelotonscommandant binnen de SIVO.

De regimentsleiding is blij met de opvolging en feliciteert beide adjudanten met hun nieuwe functie. Details over de functionele overdracht volgen later.

Vrienden van het Regiment