Dodenherdenking Regiment B&T

09/10/2023

Afgelopen donderdag herdachten we onze doden. Regimentsgenoten die stierven gedurende de tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands Indie en bij alle missies daarna, waar ook ter wereld. Een jaarlijkse traditie die we graag in stand houden. Zoals we de laatste jaren gewend zijn, werd ook dit jaar een naam die op ons monument staat, uitgelicht en een gezicht gegeven. Dit jaar viel de eer te beurt aan de korporaal Willem van Dijk.  Op 20 oktober 1936 werd hij voor zijn dienstplicht opgeroepen en opgeleid bij het Korps Motordienst te Haarlem. In juni 1939 (tijdens de voor-mobilisatie) meldde hij zich vrijwillig. Dpl Sld van Dijk werd ingedeeld bij de 4e compagnie van het IV Autobataljon te Hilversum en van daaruit gedetacheerd bij het Korps Politie Troepen te Amersfoort en Bilthoven (noordelijk deel van de Grebbelinie). Na de oorlogsdagen van mei 1940 werd hij op 14 juli 1940 met grootverlof gestuurd. Kort na de oorlog, op 15 september 1945, meldde van Dijk zich als soldaat Oorlogsvrijwilliger voor een verbintenis van 1 jaar en werd ingedeeld bij de Staf van de Binnenlandse strijdkrachten te Soestdijk. In september 1950 werd hij geplaatst bij het Garnizoensdetachement te Den Haag. Korporaal van Dijk ging over in de registratie bij het Regiment van Heutz met als bestemming:  indeling bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties. Gelet op zijn militaire achtergrond, monteur/chauffeur, werd hij op 04 oktober 1950 ingedeeld bij de Staf en Stafcompagnie van het NDVN. Op 26 oktober 1950 is hij vertrokken met het eerste detachement NDVN naar Korea aan boord van de S.S. Zuiderkruis.  In februari 1951 werd vanuit de plaats Hoensong de actie ROUNDUP gestart. Zuid-Koreaanse eenheden, gecombineerd met Amerikaanse eenheden, rukten in noordwestelijke richting op naar het te bereiken doel, de stad Honch’on, zo’n 20 kilometer verderop. Daarbij werden ook Amerikaanse infanterie-eenheden ingezet, die op dat moment gestationeerd waren in Hoengsong. De Nederlanders, (het NDVN) die gelegerd waren nabij Wonju - moesten op 5 februari in Hoengsong de plaatsen innemen van de Amerikanen.

Tijdens de enorme gevechten tussen de Chinezen aan de ene kant en de Zuid Koreanen, Amerikanen en Nederlanders aan de andere kant, sneuvelde Willem van Dijk op 11 februari 1951. Hij liet een echtgenote en een dochter na.

Tot op heden zijn we er niet in geslaagd de nabestaanden van Willem van Dijk op te sporen.

De ceremonie op het Logistiek Ereplein vond plaats onder een heerlijke herfstzon en werd goed bezocht door veteranen van bijna elke missie waaraan regimentsleden hebben deelgenomen. Toch was er nog voldoende plaats voor meer, dus voor volgend jaar bent u alvast van harte uitgenodigd.

De aansluitende reünie erna, was sfeervol, kameraadschappelijk en onderhoudend, zoals het hoort!!

Vrienden van het Regiment