reacties Veteranen Platform en Defensie op boek “De brandende kampongs van Generaal Spoor”.

Reactie Veteranen Platform:

Op 29 september vond de boekpresentatie plaats van het boek “Brandende Kampongs van generaal Spoor”. Het boek is gebaseerd op het promotieonderzoek dat de heer Remy Limpach op 17 september 2015 cum laude heeft verdedigd aan de Universiteit van Bern.
In zijn boek komt Limpach tot de confronterende en pijnlijke conclusie dat er tijdens de dekolonalisatieoorlog in Indonesië herhalend disproportioneel geweld heeft plaatsgevonden door een kleine groep Nederlandse militairen als onderdeel van het operationele optreden. Soms aangemoedigd, maar in ieder geval openlijk of oogluikend toegestaan door hogerhand. Ook wordt daarin gewezen op toen falend militair en politiek leiderschap.
Een tweede belangrijke conclusie die de heer Limpach in zijn boek trekt, is dat de meerderheid van de veteranen schone handen heeft gehouden. Een klein deel van de Krijgsmacht ging systematisch over de schreef waarbij buitensporig geweld deel uitmaakte van de modus operandi.
De publicatie van dit boek zal waarschijnlijk tot de nodige discussies leiden over het optreden van de (individuele) Nederlandse militairen. Ongetwijfeld zal de aandacht voor dit boek het nodige losmaken bij de Indië-veteranen en hun partners en nabestaanden. Ik wens hen daarbij sterkte.
Het Veteranen Platform is een groot voorstander van waarheidsvinding over het handelen van alle strijdende partijen. Los van de verantwoordelijkheid van iedere individuele militair en veteraan voor zijn eigen optreden, hoop ik dat deze discussie wordt gevoerd in het licht van de politieke en sociaal maatschappelijke context van nu 70 jaar geleden en zich richt op de toen politieke, juridische en militaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Mocht u naar aanleiding van het verschijnen van dit boek of berichten daarover in de media nadere informatie en/of hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met het
Veteranenloket telnr.: 088 33400 00

Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform

 

Reactie Ministerie van Defensie:

Boek gepresenteerd over geweld ten tijde van de politionele acties

In Nieuwspoort is vandaag het boek “De brandende kampongs van generaal Spoor” gepresenteerd.
Dit boek van de historicus Remy Limpach gaat over het gebruik van extreem geweld door Nederlandse militairen ten tijde van de politionele acties (1945-1950).
Op basis van zijn onderzoek concludeert Limpach dat door de Nederlandse krijgsmacht in voormalig Nederlands-Indië op structurele wijze extreem geweld is toegepast.

Tegelijkertijd concludeert hij dat het merendeel van de Nederlandse veteranen hier niet bij betrokken is geweest.
Ook geeft Limpach verschillende oorzaken voor dit geweld.
Vanwege het belang van deze studie en omdat het veel mensen raakt zal de staat het boek zorgvuldig bestuderen voordat het met een inhoudelijke reactie komt.

Het kan zijn dat veteranen naar aanleiding van de publiciteit rond dit boek behoefte hebben om te praten.

U kunt dan op elk moment terecht bij het veteranenloket, telnr. 088.334.00.00 , via de website www.veteranenloket.nl

of per e-mail info@veteranenloket.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie