Regimentslegpenning 34 uitgereikt aan Adjudant W.M.F.C. (Walter) Pullens

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.34 aan: Adjudant W.M.F.C. (Walter) Pullens.

Wegens: zijn jarenlange inzet als eerste penningmeester van de Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T), in welke functie hij de jonge startende en onervaren veteranenvereniging financieel naar het huidige niveau van volwassenheid heeft gebracht. Daarnaast heeft adj Pullens al vele jaren zitting in het bestuur van de Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (SHCRB&T).

Adj Pullens is een regimentslid dat zelden op de voorgrond zal treden, maar niet alleen in woord, maar vooral ook in daden laat zien dat hij traditiehandhaving, het bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg (met name voor veteranen) ook daadwerkelijk invulling geeft.

Het regiment is hem veel dank verschuldigd.

Walter Pullens

10 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie