Partnership programma

De samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven zal in de toekomst alleen maar intensiveren en is voor beide kanten van ‘cruciaal belang’. Deze samenwerking moet bij voorkeur worden ingevuld door zogenaamde ‘trusted partnerships’ waardoor een ‘win-win situatie’ beter kan worden geborgd. Dit soort op ‘wederzijds vertrouwen’ gebaseerde partnerschappen kunnen alleen effectief rendement genereren indien hier een goede degelijke relatie-opbouw en onderhoud aan ten grondslag ligt. De Stichting kan en wil hier in belangrijke mate aan bijdragen door haar partners in de gelegenheid te stellen deze relatie-opbouw concreet in te vullen. De activiteiten en opties die de Stichting biedt, stellen u in staat kennis uit te wisselen en contact te onderhouden met een variëteit van relevante defensiemedewerkers van soldaat tot en met generaal, beleidsmakers, behoeftestellers, commandanten, stafmedewerkers, operationele eindgebruikers, opleiders, maintainers, etc.

Partnership programma indeling naar niveaus

 BronzeSilverGoldMaximum
deelnemers
Return on investment
Deelname aan regioborrelsXXX5K + R
Bezoek aan B&T-eenheid (zowel operationele eenheden als logistieke defensiebedrijven, o.a. op het gebied van kleding, brandstoffen en munitie)XX10K + R
Deelname aan informatiemiddagXX20K + R
Deelname aan symposium / industriedag.
Vermelding in programmaboekje
X20K + R + I
Deelname aan commando-overdrachtenX5K + R
Deelname aan regimentsdiner
(hoofdtafel dan wel directe omgeving)
X5K + R + I
Banner in zaal tijdens informatiemiddag en regimentsdinerX1K + R + I
Advertentieruimte op website en FacebookpaginaX1K + R + I
Kosten partnership€250,00€500,00€1.000,00éénmalig

Legenda ROI:
-K = Kennisdelen
-I  = Informatie over Logistieke uitbestedingen defensie
-R = Recruitment mogelijkheden Logistieke specialisten en management vanuit Defensie naar Bedrijfsleven

Contactgegevens stichting:
Du Moulinkazerne,MPC 53 A, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg
Secretaris: secretaris@regimentbent.nl | 033-4219287 | 0610608038

ING rekeningnummer stichting:
Stg vr vh Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen
NL42 INGB 0007 5429 54
t.a.v. de Regimentsadjudant A.J. Grevenbroek

Thales

Thales

Forte Solutions

Forte Solutions

Monuta

Monuta

Chef Martin

Chef Martin

Heiwegen Consultancy

Heiwegen Consultancy

SEKO logistics

SEKO logistics

Peter Appel Transport

Peter Appel Transport

Scania Nederland

Scania Nederland

Slimstock

Slimstock

BPI

BPI

Van Halteren Defence

Van Halteren Defence

Van der Vlist

Van der Vlist

CEVA logistics

CEVA logistics

Dutch Medical Group

Dutch Medical Group

HIAB Autolaadkranen

HIAB Autolaadkranen

Jan de Rijk Logistics

Jan de Rijk Logistics