Berichten

Commando-overdracht Commandant Landstrijdkrachten 24 maart 2016 Breda

Geachte Veteraan,

Op donderdag 24 maart 2016 zal de commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.C. de Kruif, het commando over de Koninklijke Landmacht overdragen aan zijn opvolger. Generaal De Kruif zou het zeer op prijs stellen als bij deze commando-overdracht ook de (postactieve) veteranen met een afvaardiging van vertegenwoordigd zijn.
Het Veteranen Platform (VP) is verzocht om in deze afvaardiging van veteranen te voorzien. Daarom is het VP op zoek naar veteranen die deze ceremoniële plechtigheid willen bijwonen.

 

Enige bijzonderheden van aangaande deze commando-overdracht:

Datum:            Donderdag, 24 maart 2016

Plaats:             Militaire Academie te Breda, paradeplaats

Gezocht:         Veteranen voor 3 detachementen van 20 man plus commandant (totaal dus 61 man)

Tenue:             Verenigingstenue / veteranentenue (mag) met grootmodel formaat medailles

Tijdschema:
23 maart 10.00 uur :   Voorbespreking Pelotonscommandanten en C-Vaandelwacht, KMA
24 maart 09.00 uur:    Melden detachementen in de sporthal van de KMA
24 maart 09.30 uur:    Vooroefenen ceremonieel o.l.v. RO Ceremonieel
24 maart 12.00 uur:    Lunch
24 maart 13.30 uur:    Opstellen eenheden op de paradeplaats KMA
24 maart 14.00 uur:    Aanvang ceremonie commando-overdracht
24 maart 15.15 uur:    Afloop ceremonieel

Logistiek:
Voeding:         Voorafgaande aan het ceremonieel (12.00 uur) wordt een lunch versterkt. Na afloop (na 17.00uur) kan er een diner genuttigd worden.
Vervoer:          Veteranen / Verenigingen dragen zorg voor eigen vervoer.

Er is geen parkeergelegenheid op de KMA.

Er is een pendeldienst vanaf P5 ( parkeerplaats N.A.C. voetbal vereniging). Indien gewenst is er ook een pendeldienst van en naar station
Coördinerende bepalingen:    Omkleden is mogelijk in de sporthal op de KMA

Contact:

Namens het VP treedt op als contactpersoon voor de veteranen (POC):

Adjudant der Genie b.d. Andre Odenkirchen
Opgave:
Veteranen, die deelachtig willen zijn bij deze commando-overdracht kunnen zich opgeven

voor deelname vóór 25 februari 2016 ten 1700 uur via:

email: info@veteranenplatform.nl

of telefoon: 0343-474146

N.B.:

Bij opgave tevens aangeven, indien u vervoer nodig heeft vanaf het station naar KMA-terrein en of u gebruik wenst te maken van het diner om 1700 uur.