Draag Insigne Gewonden (DIG) voor Adjudant Leo Ruijters

Vanmiddag, vrijdag 30-09-2016, kreeg adjudant bd Leo Ruijters het Draag Insigne Gewonden (DIG) opgespeld. De ceremonie vond zeer toepasselijk plaats bij het Monument voor Vredesoperaties in het Stadspark Hattem in Roermond. Leo’s kinderen, zijn zus, familie en vrienden waren bij de ceremonie aanwezig. Een zeer terechte erkenning vanwege de PTSS die bij hem geconstateerd is naar aanleiding van de uitzendingen naar Cambodja 1993 en Rwanda/Zaïre (Goma) 1994. Hij heeft zich toen naar eer en geweten ingezet in onvoorstelbaar moeilijke en bijzondere omstandigheden, maar hij heeft niet gekozen voor de persoonlijke gevolgen jaren later. Goed dat we als krijgsmacht deze vorm van erkenning hebben voor militairen of veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Een terecht symbool van een meer dan verdiende erkenning – “Gewond doch niet verslagen”.

 

h20160930_142532bew20160930_143911bew20160930_144139bew20160930_142650bew   20160930_144609bew 20160930_144648bew

25 jarig jubileum mevrouw Hemmers- van Hilten

De secretaresse van het bureau Regimenten, mevrouw Hemmers- van Hilten, vierde op 12 september haar 25 jarig jubileum.
Op deze zonnige dag werd zij door haar collega`s in het zonnetje gezet.

Rode draad van de toespraken was dat zij al vele jaren de steun en toeverlaat is van het bureau Regimenten.

Op deze dag waren diverse (oud) regimentscommandanten en adjudanten aanwezig, collega`s die haar allemaal een warm hart toedragen.

Wij hopen nog vele jaren van haar te mogen genieten.

img_1079

 

img_1046

 

img_1039

 

img_0897

Commando-overdracht van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

De Luitenant Kolonel W.F Engelmann gaf op 25 februari 2016 het commando van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen over aan de Luitenant Kolonel G.A.M.M van Kuijck.

Dit deed hij op het square van de Dumoulinkazerne te Soesterberg.

Het mooiste, jongste en grootste Regiment heeft met de Luitenant Kolonel van Kuijck een waardig opvolger gekregen. Het Regiment wenst hem dan ook veel succes met het uitoefenen van zijn nieuwe functie.

Tevens bedanken we de Luitenant Kolonel Engelmann voor de wijze waarop hij het Regiment de afgelopen jaren heeft geleid.

 

Het Regiment, dat zijn wij allen.

 

 

Uitreiking Regimentslegpenning nr. 51 aan Luitenant Kolonel Engelmann W.F

IMG_0880 (1)IMG_0874De Regimentsoudste van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.51 aan:

Luitenant-kolonel Engelmann, W.F.

Wegens: Luitenant-kolonel Engelmann heeft, in zijn functie als Regimentscommandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, gedurende de periode 01-03-2012 t/m 25-02-2016, een enorme bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van het Regiment. Hij heeft zich jarenlang met een grote drive en passie voor zijn Regiment ingezet. Hierdoor is bijvoorbeeld de stichting vrienden van het Regiment een succes geworden, staat de veteranenvereniging als een huis en is het esprit de corps binnen het Regiment versterkt. Lkol Engelmann heeft het belang van het Regiment prima weten uit te dragen en heeft bruggen geslagen. Door zijn doortastend, consciëntieus en integer optreden staat het Regiment B&T, 16 jaar na haar oprichting, stevig op de kaart. Wij zijn hem enorm veel dank verschuldigd.

Soesterberg, 25-02-2016

 

Regimentsoudste                                                              Regimentsadjudant

Bevoorradings- en Transporttroepen                                    Bevoorradings- en Transporttroepen

 

Brigadegeneraal A.J.A. Beukering , drs.                               P.J.M. Knops

 

Uitreiking Regimentslegpenning nr. 49 aan Luitenant-generaal de Kruif, M.C.

IMG_0957IMG_0969De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr. 49 aan:

 Luitenant-generaal de Kruif, M.C.

Wegens: Generaal de Kruif heeft als Commandant der Landstrijdkrachten de rol en het belang van regimenten en korpsen benadrukt als onmisbaar element van de mentale component van gevechtskracht. In een tijdsgewricht waarin de financiële druk op defensie en daarmee ook op de landmacht extreem hoog was, heeft hij – indachtig zijn motto “Geen woorden maar daden” – vanuit zijn vaste overtuiging dat zij van wezenlijk belang zijn, ook impulsen gegeven aan de rol en positie van regimenten en korpsen. Zowel op het gebied van personeelszaken (ZELDA en de erkenning en waardering van veteranen), maar ook door hun aanwezigheid en uitstraling verder uit te bouwen. In het algemeen door op te dragen dat regimentsactiviteiten, zoals beëdigingen, zoveel mogelijk in het publieke domein plaatsvinden en in het bijzonder door de nadrukkelijke rol tijdens de inhuldiging van onze Koning, de Vaandelgroet aan de Koning en de herdenking van de slag bij Waterloo. Generaal de Kruif heeft daarmee alle regimenten en korpsen en dus ook het Regiment B&T een grote dienst bewezen.

Soesterberg, 25-02-2016

Regimentscommandant                                                    Regimentsadjudant

Bevoorradings- en Transporttroepen                             Bevoorradings- en Transporttroepen

W.F. Engelmann                                                                  P.J.M. Knops

Uitreiking Regimentslegpenning nr. 50 aan Brigadegeneraal bd Vermeulen, J.L.R.M.

IMG_0965 IMG_0969De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.50 aan:

Brigadegeneraal bd Vermeulen, J.L.R.M.

Wegens: Generaal Vermeulen is al vele jaren voorzitter van het Gezamenlijk Overleg van Regimenten en Korpsen KL (GORK KL) en vervult als zodanig een sleutelrol in de concretisering van het wettelijk kader (sinds 2013), maar al veel langer van het al jaren gevoerde beleid van zowel de minister van defensie als C-LAS, daar waar het gaat om de Erkenning, Waardering en Zorg voor onze landmacht veteranen. In een veteranenlandschap dat steunt op zeer veel vrijwilligers en overheerst wordt door emotie, heeft generaal Vermeulen kans gezien om met visie, volharding, tact en een gedegen strategie het tot voor enkele jaren versnipperde veteranenlandschap van de landmacht voor een belangrijk deel samen te brengen en op organisatorisch, financieel en zorggebied gezamenlijk effectief beleid te voeren. Hij heeft ervoor gezorgd dat de in het GORK KL vertegenwoordigde veteranenverenigingen een gezonde basis hebben, professioneler en toekomst bestendiger zijn geworden. Generaal Vermeulen heeft daarmee alle regimenten en korpsen en dus ook het Regiment B&T een grote dienst bewezen.

 

Soesterberg, 25-02-2016

Regimentscommandant                                                          Regimentsadjudant

Bevoorradings- en Transporttroepen                                   Bevoorradings- en Transporttroepen

W.F. Engelmann                                                                       P.J.M. Knops