Uitreiking Regimentslegpenning nr 54 aan Kolonel HMV bd M.H de Jong Swemer

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend,
kent toe de Regimentslegpenning (nr.54) aan:
 
Kolonel HMV bd M.H. (Maarten) de Jongh Swemer
(Bureau Geschiedschrijving Regiment B&T)
 
 
Wegens: Kolonel bd de Jongh Swemer heeft zich geheel op eigen initiatief vanaf 1996 bezig gehouden met de geschiedschrijving van een van onze stamregimenten, het Regiment Intendancetroepen. Van 2003 t/m 2007 was hij op verzoek van de toenmalige Regimentscommandant de drijvende kracht achter de formele Klankbordgroep voor het boek ‘In Dienst van de Troep’. Deze klankbordgroep ondersteunde het NIMH bij het schrijven en publiceren van dit eerste standaardboekwerk van het in 2000 nieuw gevormde Regiment B&T. 
Na de voltooiing van dit wetenschappelijk verantwoorde boekwerk, heeft de Regiments-traditieraad in 2007 het Bureau Geschiedschrijving Regiment B&T ingesteld. Wederom was kol bd de Jongh Swemer de leidende figuur en de drijvende kracht bij de oprichting van dit bureau. Zowel het Regiment B&T, als andere belanghebbenden kunnen hierdoor blijvend gebruikmaken van dit bureau, dit ter ondersteuning van geschiedkundig werk, historisch onderzoek en vastlegging.      
Kol bd de Jongh Swemer heeft met zijn vrijwillige en belangeloze inzet gedurende 20 jaar meer dan wezenlijk bijgedragen aan de geschiedschrijving en traditiehandhaving van het Regiment. Dit alles maakt hem tot een zeer gerespecteerd Regimentslid. Het Regiment is hem veel dank verschuldigd.
1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie