Uitreiking 31e Regimentslegpenning aan Lkol Huiskes

 

 

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.31 aan:

Luitenant-kolonel Huiskes, M.A.

Wegens:

Luitenant-kolonel M.A. Huiskes heeft in zijn functie als Commandant van 100 Bevoorradings- en Transportbataljon gedurende meerdere jaren een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van het Regiment. Hij heeft zich er persoonlijk voor ingespannen dat het Regiment de ruimte kreeg om aan traditiehandhaving te doen, de saamhorigheid te bevorderen en aan bijzondere personeelszorg te doen, met name gericht op onze veteranen.

Enkele voorbeelden zijn de gelegenheid om als regiment deel te nemen aan bataljonsactiviteiten, de stimulering van de deelname aan de Regimentsdiners, de morele, financiële en personele ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de recent gehouden Regimentsdag 2014, de organisatie en uitvoering van beëdigingen, de jaarlijkse Dodenherdenking en de samenstelling van detachementen voor de Nederlandse Veteranendag.

Ook heeft hij zeer veel tijd en energie gestoken in de reorganisatie van het bevoorradings-, transport- en dienstenveld en zo van een potentieel significante dreiging alsnog een verantwoord resultaat weten te maken, waarbij erg veel zorg is besteed aan de positie en de toekomst van het personeel, overwegend regimentsgenoten, maar daar niet toe beperkt.

Tot slot heeft hij een onvergetelijke indruk gemaakt door tijdens de Regimentsfeestavond van 2013 met zijn ondercommandanten en veel kaderleden zijn manschappen ‘vrij’ te houden en zelf ook met een bruisend enthousiasme in de bediening te gaan staan.

Luitenant-kolonel Huiskes heeft niet alleen aangetoond dat hij als commandant doortastend en inspirerend is, maar ook dat hij een vriend en belangenbehartiger is van ons Regiment.

Soesterberg, 16 januari 2015

Regimentscommandant RegimentsadjudantBevoorradings- en Transporttroepen Bevoorradings- en Transporttroepen

W.F. Engelmann

P.J.M. Knops

 

20150116_104754-300x225