Uitreiking Regimentslegpenning nr 46 aan dhr L.J Tissing

De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.46 aan:

 

Dhr. Tissing, L. J.

 

Wegens:  Zijn meer dan 15 jarige bemoeienis met de Historische Verzameling Intendance (HVInt), later Historische Collectie Regiment  Bevoorradings-en Transporttroepen (HCRB&T).

Lex heeft zich altijd met veel energie ingezet voor de HC, die tot doel heeft het militair cultureel erfgoed van het Regiment te bewaren, te conserveren en tentoon te stellen.

Na de voorbereiding en de daadwerkelijke verhuizing van Bussum naar Soesterberg en de herinrichting van de nieuwe locatie is Lex zich gaan toeleggen op het museale registratiesysteem ADLIB. Op dit moment zijn er ruim 9.000 items ingevoerd in het ADLIB-systeem, incl. bijbehorende tekst en foto’s.

Gezien de omvang van de collectie en de gedetailleerdheid van het ADLIB systeem is dit een zeer omvangrijk werk, dat heel nauwkeurig dient te worden uitgevoerd. Kennis van artikelen, voorwerpen, publicaties, enzovoort zijn essentieel om tot een goede en juiste omschrijving te komen in ADLIB. Lex doet dit op uiterst consciëntieuze wijze, zodat ook het “nageslacht” goed en correct geïnformeerd kan worden over het militair historisch erfgoed.

Het Regiment is hem veel dank verschuldigd.

 

Soesterberg, 15 december 2015

 

Regimentscommandant                                       Regimentsadjudant

Bevoorradings- en Transporttroepen            Bevoorradings- en Transporttroepen

 

 

 

W.F. Engelmann                                                         P.J.M. Knops

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie