Uitreiking Regimentslegpenning nr. 50 aan Brigadegeneraal bd Vermeulen, J.L.R.M.

IMG_0965 IMG_0969De commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend, kent toe de Regimentslegpenning nr.50 aan:

Brigadegeneraal bd Vermeulen, J.L.R.M.

Wegens: Generaal Vermeulen is al vele jaren voorzitter van het Gezamenlijk Overleg van Regimenten en Korpsen KL (GORK KL) en vervult als zodanig een sleutelrol in de concretisering van het wettelijk kader (sinds 2013), maar al veel langer van het al jaren gevoerde beleid van zowel de minister van defensie als C-LAS, daar waar het gaat om de Erkenning, Waardering en Zorg voor onze landmacht veteranen. In een veteranenlandschap dat steunt op zeer veel vrijwilligers en overheerst wordt door emotie, heeft generaal Vermeulen kans gezien om met visie, volharding, tact en een gedegen strategie het tot voor enkele jaren versnipperde veteranenlandschap van de landmacht voor een belangrijk deel samen te brengen en op organisatorisch, financieel en zorggebied gezamenlijk effectief beleid te voeren. Hij heeft ervoor gezorgd dat de in het GORK KL vertegenwoordigde veteranenverenigingen een gezonde basis hebben, professioneler en toekomst bestendiger zijn geworden. Generaal Vermeulen heeft daarmee alle regimenten en korpsen en dus ook het Regiment B&T een grote dienst bewezen.

 

Soesterberg, 25-02-2016

Regimentscommandant                                                          Regimentsadjudant

Bevoorradings- en Transporttroepen                                   Bevoorradings- en Transporttroepen

W.F. Engelmann                                                                       P.J.M. Knops

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie