Regimentsdiner Onderofficieren

Beste collega onderofficier,

Graag wil ik u, mede namens onze Regimentscommandant, luitenant-kolonel M.A.R.C. Souman, van harte uitnodigen voor het 22e Regimentsdiner onderofficieren B&T op donderdag 28 maart 2024, op de Generaal-Majoor Kootkazerne (GMK) te Stroe.            

Aan het diner nemen beroeps- en reserve-onderofficieren, actief en niet-actief dienend, behorende tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, dan wel gewezen onderofficieren behorende tot het Regiment Intendancetroepen of de Aan- en Afvoertroepen, deel. Ook onderofficieren werkzaam bij B&T eenheden, die zich nauw verbonden voelen met het Regiment zijn van harte welkom.

Programma

17.30 - 19.00 uur Ontvangst in de bar van het KEK-gebouw op de GMK.
19.15 uur Aanvang diner.
23.00 uur Verwacht einde.
tot 24.00 uur Naborrelen - samenzijn in de bar.

Tenue

AT (met miniatuurdecoraties)
GLT (batons)
Smoking (heren)
Tenue de Ville
Veteranentenue
Avondtoilet (dames)

Aanmelden

U kunt deelnemen aan het Regimentsdiner Bevoorrading en Transporttroepen door u vanaf 10 februari 2024 in te schrijven via onze website www.regimentbent.nl .

U kunt zich inschrijven als u lid bent van Regimentsgenoten. Wanneer u nog geen lid bent en dus geen inloggegevens heeft, kunt u zich eerst aanmelden als lid ‘Regimentb&t’. Daarna kunt u inloggen en een ticket kopen. Tevens kunt u aangeven gebruik te willen maken van legering.

Het aantal deelnemers is maximaal 220

Betaling

Ondanks de steun van de Vrienden van het Regiment, de zogenaamde “Gold Members”, kunnen we de kosten voor de deelnemers helaas niet meer op het niveau van voorgaande jaren handhaven. De kosten voor u zijn vastgesteld op € 35,00.
 

Inschrijven geschiedt direct bij het overmaken van het bedrag via de inschrijving op de website.

Mocht na 21 maart 2024  blijken dat er nog ruimte is, dan wordt dit aantal aangepast.

We hopen jullie op het Regimentdiner  te mogen begroeten.

Toegang kazerne

Op vertoon van deze uitnodiging in combinatie met een geldig identiteitsbewijs en/of veteranenpas. Volg de bewijzering “Regimentsdiner B&T”

Op onze evenementen zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing

Met vriendelijke Regimentsgroeten,


Regimentsadjudant Regiment B&T

B. de Jong

Adjudant-onderofficier instructeur

Vrienden van het Regiment