Home

Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen

Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (B&T) is het grootste, maar ook een van de meest verspreide regimenten en korpsen binnen de Koninklijke Landmacht. Het is echter geen formele eenheid, maar een verband op basis van specialisatie met drie hoofdtaken (traditiehandhaving, bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg).

Meer over het regiment