Marketentster

Een oude traditie van het voormalige Regiment Intendancetroepen is opgepakt in de hoedanigheid van een marketentster.

Historie

Een marketentster was in vroeger dagen de echtgenote van de wasbaas die opereerde achter de troepen, zij had zelf de functie op zich genomen om de recupererende troepen van hun natje en droogje te voorzien (marketeren). Door de diverse regimenten is zij, ten behoeve van de herkenbaarheid, in de loop der jaren van een uniform voorzien. Het Regiment Intendance heeft enige jaren deze traditie gevoerd, maar deze was een langzame dood gestorven.

Medio februari 2001 heeft het Regimentscommando (Lkol Brouwer en Aoo Peters) een kleermaker de opdracht gegeven om een dergelijk uniform te maken. Het verzorgen van de troepen is nu eenmaal een taak van het Regiment B&T.

De marketentster B&T heeft voor het eerst opgetreden bij de dienstverlatingsreceptie van de toenmalige Regimentscommandant Lkol D.K. Brouwer op 09 mei 2001.

Inzet Marketenster

De marketentster wordt in principe ingezet bij regimentsactiviteiten zoals regimentsdiners, commando- en functieoverdrachten binnen het regiment en beëdigingsceremonies. Incidenteel kan op verzoek de marketentster ingezet worden ten behoeve van regimentsgerelateerde activiteiten zoals deze worden georganiseerd door VOLD, VOOLOG en en de VVRB&T. Ook B&T zware eenheden kunnen bij gelegenheid een verzoek indienen bij de RA tot inzet van de marketentster.

Optreden in de functie van Marketenster

De dames die optreden in de functie van marketentster worden gezocht binnen het Regiment. Zij treden in onderling overleg bij toebeurt op. 

De functie van Markentenster is op basis van vrijwilligheid. Ben je nieuwsgierig geworden en/of wil je meer weten neem dan contact op met onze regimentsadjudant.

Vrienden van het Regiment