Regimentslegpenning

De regimentslegpenning is ingesteld door de regimentsleiding per 1 juni 2013.     

De regimentslegpenning wordt toegekend op grond van bijzondere prestaties welke het aanzien van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen in belangrijke mate hebben verhoogd. De ontvanger van de regimentslegpenning behoeft dientengevolge niet per definitie te behoren tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. 

Voordrachten kunnen door iedere regimentsgenoot van een eenheid/geleding waartoe de kandidaat behoort worden ingedient. Dit gebeurt schriftelijk, voorzien van een motivering bij de regimentscommandant.

Toekenning en uitreiking van de onderscheiding geschiedt door de regimentscommandant, eerst nadat deze de voordracht onderzocht heeft op gedragenheid binnen de gelederen. De uitreiking zal op een door de regimentscommmandant en in overleg met de eenheid/geleding passend tijdstip plaatsvinden.

De regimentslegpenning wordt genummerd uitgegeven. De uitreikte legpenning wordt bijgeschreven door de regimentsadjudant in het regimentsboek welke ter inzage beschikbaar is op zijn bureau.

Overzicht Legpenningshouders vanaf juni 2013

Vrienden van het Regiment