Regimentsdiner Officieren

Geachte regimentsgenoten officieren (buiten dienst) van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

Graag nodig ik u uit voor het 22e Regimentsdiner officieren B&T op vrijdag 29 maart  2024, op de Generaal-Majoor Kootkazerne te Stroe.

Aan dit traditionele diner wordt door beroeps- en reserveofficieren, behorende tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, en officieren behorende tot het Regiment Intendancetroepen of de Aan- en Afvoertroepen, deelgenomen. Inmiddels ook traditioneel, zit de jongste lichting officieren en een delegatie cadetten bestemd voor ons Regiment aan. Officieren, werkzaam bij B&T eenheden, die zich nauw verbonden voelen met het Regiment, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Programma

17.30 - 19.00 uur Ontvangst in de bar van het KEK-gebouw op de GMK.
19.15 uur Aanvang diner.
23.00 uur Verwacht einde.
tot 24.00 uur Naborrelen - samenzijn in de bar.

Tenue

AT (met miniatuurdecoraties)
GLT (batons)
Smoking (heren)
Avondtoilet (dames)

Aanmelden

U kunt deelnemen aan het Regimentsdiner Bevoorrading en Transporttroepen door u vanaf 10 februari 2024 in te schrijven via onze website regimentbent.nl .

U kunt zich alleen inschrijven als u lid bent van Regimentsgenoten. Wanneer u nog geen lid bent en dus geen inloggegevens heeft, kunt u zich eerst aanmelden als lid ‘Regiment B&T’. Na ontvangst van een bevestigingsmail kunt u inloggen en een ticket kopen.

Betaling

Ondanks de steun van de Vrienden van het Regiment, de zogenaamde “Gold Members”, kunnen we de kosten voor de deelnemers helaas niet meer op het niveau van voorgaande jaren handhaven. De kosten voor u zijn vastgesteld op € 35,00. Indien u een ontbijtpakket wenst € 40,00.         

Inschrijving geschiedt bij betaling via de regiments-site.

Het aantal deelnemers is maximaal 225

Mocht na 21 maart 2024  blijken dat er nog ruimte is, dan wordt dit aantal aangepast.

We hopen jullie op het Regimentdiner  te mogen begroeten.

Toegang kazerne

Op vertoon van deze uitnodiging in combinatie met een geldig identiteitsbewijs en/of veteranenpas. Volg de bewijzering “Regimentsdiner B&T”

Op onze evenementen zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing.

Met vriendelijke Regimentsgroeten,

Commandant Regiment B&T

M.A.R.C. Souman

Luitenant-kolonel

Vrienden van het Regiment