Najaarsuitje 2023 VOOLOG

Najaarsuitje VOOLOG 2023

Oss 4 september 2023,

Geachte Leden/ Ereleden/ buitengewone leden en donateurs,

Hierbij nodigt het bestuur u, van harte, uit voor het najaarsuitje op woensdag 4 oktober 2023

We starten bij het Paling museum Stephensonstraat 2, 3846 AK te Harderwijk (eigen P plaats). Graag uiterlijk 11.30 uur aanwezig zijn. De lunch wordt verzorgd door het Paling museum. Als u geen visliefhebber bent geef dit dan bij aanmelding door. Wij zullen dan voor een lunchpakket zorgen.(www.palingmuseum.nl)

Vervolgens zijn we omstreeks 14.00 uur in Ermelo, bij de Molen “de Koe” i.c.m. het Museum Pakhuis. Parkeren bij de Albert Heyn met gebruik making van de blauwe Pschijf (max 1,5 uur). De aanwezigen worden verdeeld in 2 groepen en tijdens de wisseling kunnen we de tijden van de Pschijf even aanpassen. Adres: Molenaarsplein 24/26, 3851 MZ, Ermelo. Als u een museumkaart heeft dan deze s.v.p. meenemen (www.molendekoe.nl en www.hetpakhuisermelo.nl)

We sluiten de dag af met een maaltijd op de kazerne.

Contactpersoon voor deze dag is Lion van der Most 06- 21 81 33 69

De bijdrage voor deze dag is €10,00 per persoon. Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.

Ik verzoek u om voór 10 september 2023 te berichten of u wel of niet deel neemt. U kunt zich

aanmelden via de mail (ef5209@gmail.com).

Tevens dient u vóór bovengenoemde datum uw financiële bijdrage over te maken op:

Bedrag: €10.00

ING bank: BAN NL 17 INGB 0002 639 278 / BIC INGBNL2A

ten name van:  Vereniging Onderofficieren Logistiek

Onder vermelding:  Najaarsuitje 2023.

LET OP !! Restitutie van de financiële bijdrage is, i.v.m. reservering, financiële verplichtingen die de vereniging aangaat na aanmelding, niet mogelijk.

Met vriendelijke groet,

De secretaris,

Eric Falck

Vrienden van het Regiment